Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Pedagogcentrum i Österåker ligger steget före med programmering i skolorna

Tomas Jansson, IKT-pedagog på Pedagogcentrum och ansvarig för Labbverkstan.

Tomas Jansson på Österåkers kommuns Pedagogcentrum är ansvarig för Labbverkstan.

Från och med nästa läsår, 2018/2019, blir programmering en del av den obligatoriska läroplanen i skolan. Syftet är att stärka elevernas digitala kompetens. I Österåkers kommun har arbetet med att förbereda lärarna på denna förändring påbörjats redan nu.

Vi lever i en snabbt föränderlig värld med ökad digitalisering. Tidigare i år beslutade regeringen därför att utbildningen ska spegla denna utveckling och bidra till att utveckla elevernas digitala kompetens. Ett stenkast från Åkersberga centrum finns Österåkers kommuns Pedagogcentrum, en viktig utvecklingsresurs för alla Österåkers skolor och förskolor. Här finns sedan några veckor Labbverkstan, så ny att lokalen fortfarande håller på att inredas.

- Det började för ett år sedan när vi fick en förfrågan från en skola om att hålla en studiedag för pedagogerna om programmering. Nu har vi skapat Labbverkstan, dit alla pedagoger i Österåker kostnadsfritt har möjlighet att komma och gå fortbildningar i programmering och få inspiration och verktyg för att komma igång med programmering i klassen, säger Tomas Jansson, som är IKT-pedagog på Pedagogcentrum och ansvarig för Labbverkstan. Det innebär att han vet hur digitalisering och teknik för kommunikation kan användas som ett verktyg i undervisningen.

Källkritik viktig del av digital kompetens

Regeringens beslut innebär att programmering införs som ett inslag i ämnena samhällskunskap, matematik och teknik i grundskola och gymnasieskola. Att skriva kod är en del. Men Skolverket, som har i uppdrag att införliva beslutet i läroplanerna för nästa skolår, betonar att det även handlar om att se digitaliseringen i ett vidare perspektiv, med kreativt skapande, problemlösning, styrning, simulering samt demokratiska dimensioner där källkritik är en viktig del.

Tomas Jansson visar runt i Labbverkstan och det går inte att ta miste på engagemanget. Här finns en mängd olika pedagogiska verktyg och inspiration som kan användas för att introducera elever i just detta. Här finns robotar som kan programmeras att följa banor, glödlampor som illustrerar det binära talsystemet och ”algoritmkort” med vilka eleverna programmerar exempelvis sin morgon genom att lägga ut korten i den ordning som morgonrutinerna utförs. Eleverna kan även prova på dansprogrammering, där du får din kompis att röra sig i olika sekvenser och loopar, för att introduceras i hur en robot kan programmeras. De flesta verktygen finns för utlåning.

Inspiration och stöd för pedagoger

- Som pedagog är du välkommen till Labbverkstan med klassen för att få ett inspirerande första steg, låna hem våra robotar eller annat material. Sen finns vi med och kan stötta i hur du kan gå vidare i undervisningen. Vi erbjuder till exempel färdiga lektioner för en viss tid framåt, säger Tomas Jansson, som även åker runt på skolorna i Österåker för att fortbilda personalen samt berätta om hur Pedagogcentrum kan bidra.

Fakta: Pedagogcentrum

Pedagogcentrum är en viktig utvecklingsresurs för alla Österåkers skolor och förskolor oavsett om de drivs i kommunal eller privat regi. Det är en samlande träffpunkt och resurs som erbjuder fortbildning och erfarenhetsutbyte genom kurser, föreläsningar och workshops. Här finns bland annat Språkverkstan, Metodverkstan, Skoldatateket och Labbverkstan.

Mer om Pedagogcentrum

Fakta: Regeringens beslut om att stärka elevernas digitala kompetens

  • Programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik
  • Eleverna ska bli stärkta i sin källkritiska förmåga
  • Eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
  • Eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg
  • Eleverna ska använda och förstå digitala system och tjänster
  • Eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Martin Andersson
Publicerad:
fredag 29 september 2017
Senast uppdaterad:
fredag 29 september 2017