Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Österåkers kommun får förnyat statsbidrag för att stödja unga till ökad sysselsättning

Under 2017 utvecklar Österåker sitt arbete med det Kommunala aktivitetsansvaret med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Nu har projektet fått förnyat bidrag för att under 2018 fortsätta arbetet med att skapa bättre förutsättningar för unga som varken arbetar eller studerar att etablera sig i arbets- och samhällslivet.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, delar under tre år ut bidrag till kommuner och samordningsförbund för att underlätta etablering i arbets- och samhällslivet för unga som varken arbetar eller studerar.

Unga i Centrum

Projektet ”Unga i Centrum” utarbetar och prövar nya arbetssätt för att fånga upp och stödja ungdomar vid studieavbrott från gymnasiet. Individuella ungdomscoacher och studie- och yrkesvägledare arbetar uppsökande och erbjuder stöd till unga mellan 16-19 år, som har hoppat av eller har lämnat gymnasiet utan en gymnasieexamen.

Inom projektet erbjuds flera olika insatser direkt till ungdomarna i deras sökande efter sin väg framåt. Det kan vara insatser som studie- och yrkesvägledning, praktik och coachande samtal. Ungdomarna erbjuds också stöd i sina kontakter med myndigheter, vårdinstanser eller andra stödkontakter som kan vara svåra att navigera bland som ung. Stort fokus läggs också på att sprida information om aktivitetsansvaret i kommunen samt att bygga upp nya forum för kunskapsutbyte med andra kommuner och myndigheter.

Projektet kan nu förlängas

”Unga i Centrum” pågår till och med 30 november, men nu har Österåker fått möjlighet att fortsätta utvecklingsarbetet även under 2018.

– Att vi nu fått förtroendet från MUCF att fortsätta vår utvecklingsresa även under 2018 känns väldigt hedrande och inspirerande. Det är en bekräftelse på att vi är på rätt spår”, säger Linn Sandegård, projektledare för ”Unga i Centrum” i Österåkers kommun.

– I Österåkers kommun ska alla ungdomar ha möjlighet att lyckas och nå sin fulla potential. Det är glädjande att vi under 2018 nu kan fortsätta att utforska nya vägar för att utveckla stödet ytterligare för unga som varken arbetar eller studerar. Det är helt i linje med vårt mål att bli länets bästa skola”, säger Michaela Fletcher, Kommunstyrelsens ordförande (M).

Av 68 sökande fick endast 22 projekt bidrag och Österåker beviljades den tredje största bidragssumman på 1 270 000 kronor. ”Unga i Centrum” var det enda projektet i Stockholms län som beviljades bidrag för verksamhet under 2018.

Läs mer

Så arbetar Österåkers kommun med det kommunala aktivitetsansvaret och hit kan du vända dig.

Kommunalt aktivitetsansvar

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Linn Sandegård
Publicerad:
onsdag 21 juni 2017
Senast uppdaterad:
onsdag 19 juli 2017