Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kristine - vår nya lärare i finska!

"Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi har moderna undervisningsmetoder. Temainriktad utbildning och den digitala inlärningsmiljön ökar elevernas intresse att lära sig finska" säger Kristine Rosefjäll.

Hösten har kommit och nu har vi en ny finsk lärare Kristine. Kristine har haft en lång karriär som lärare i Sverige. Hon började i Österåkers kommun i augusti 2017. Kristine bor nu i Sollentuna med sin finska man och har två barn. Dessutom har hon historia med Österåkers kommun bakom sig. Över 20 år sedan arbetade hon som lärare i finska i vår kommun. Nu undervisar hon den nya sverigefinska generationen. Således är det nostalgiskt för henne att vara tillbaka. ”Därför är det även mer inspirerande att undervisa finska här igen!” säger Kristine.

Kristine som är energisk och ägnat med sitt jobb, betonar att det är viktigt att använda temainriktad utbildning och den digitala inlärningsmiljön. Undervisningsmaterialen måste vara aktuella och lättillgängliga för att nå bästa resultat. Till exempel, iPad-applikationer och Moodle inlärningsmiljön gör det möjligt för studenter att utveckla sina finska språkkunskaper på mer effektivt och meningsfullt sätt utanför lektionstider. Den finska språkundervisningen görs individuellt eller i små grupper beroende på elevers ålder och kunskaper. Detta skapar de bästa möjliga förutsättningar för att lära sig och hålla motivationen.

Kontakt                                                                                                                                                                                                           Mejladress:kristine.rosefjall@osteraker.se                                                                   Telefon: 073-369 94 55

Hur kan man få finsk modersmålsundervisning?

Ny lydelse i Skollagen fr. o m 1 juli 2015. En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens språk. Du behöver inte kunna språket och det räcker med en elev i skolan som vill lära sig.

Österåkers kommun är förvaltningsområde för finska språket. Du kan få undervisning i finska från förskoleklassen. Du har också rätt att få förskola helt eller delvis på finska.

Du hittar ansökningsblanketten under E-tjänster och blanketter.

Ansökan skickar du till den skola eleven går i.

På finska-suomeksiöppnas i nytt fönster

Redaktör:
Christer Larsson

Publicerad:
fredag 15 september 2017
Senast uppdaterad:
måndag 25 september 2017