Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Inspirerande terminsstart för Österåkers alla pedagoger

På Metodverkstan lär sig barnen bland annat att programmera robotar. Foto: Thomas Alvreten

Pedagogcentrum är en mötesplats för stöd och utveckling av skolan i Österåker. Här kan pedagoger ta del av fortbildningar, föreläsningar och workshops. Under fyra dagar i augusti, den 14-17 augusti, bjuder Skolförvaltningen in till den årliga pedagogiska kick-offen för all pedagogisk personal i Österåker. Det är en vecka fylld av föreläsningar, inspiration och inte minst plats för diskussion och utbyte av erfarenheter.

IKT i skolan – en del av digitaliseringen

Pedagogcentrum leds av Martin Andersson. Han har varit verksam inom skolvärlden dels som rektor, dels som gymnasielärare. Nu är hans mission att se till att utveckla IKT som ett pedagogiskt verktyg i skolan. IKT är utveckling av begreppet IT, där K:et står för kommunikation. För tekniken blir först ett utmärkt pedagogiskt hjälpmedel när kommunikationen finns med i bilden.

– Kommunikation är en bred term. För skolans digitalisering handlar det om att underlätta kommunikationen, lärare till elev och elev till lärare, och göra den mer tillgänglig för båda parter. Det kan till exempel handla om en mer varierad undervisning eller att ge digitala återkopplingar till elever. Om återkopplingar finns tillgängliga på en digital plattform kan elever ta del av lärares tips och inspel direkt, även vid arbete hemifrån till exempel, säger Martin.

När lärarna jobbar digitalt går det snabbare att se mönster och göra analyser. I pedagogiska appar kan läraren se var någonstans eleverna kör fast och hur långt de har kommit. Möjligheterna att fånga upp de elever som behöver stöd eller stimulera de som behöver mer utmaningar blir bättre.

Martin ser digitaliseringen av skolan som en utvecklingsprocess som tas i olika steg. Hans erfarenhet är att de skolor som lyckas bäst har en driven rektor i frågan. Först och främst behöver rektorn på skolan driva förändringen och göra den viktig. Utan ett sådant engagemang blir det lätt att skolan köper in några digitala enheter som i bästa fall används ibland, i värsta fall bara samlar damm.

Kompetensutveckling är a och o

Martin anser att ett första steg för en lyckad digitalisering är att lärarna kan hantera tekniken. De behöver arbeta med den dagligen i klassrummet, komma över tröskeln och göra den till ”sin”. Martin poängterar vikten av kompetensutveckling och kontinuerlig fortbildning av lärarkåren så att lärarna inte bara är delaktiga och förstår elevernas digitaliseringsprocess, utan också kan leda den. Först då kommer vi få en mer likvärdig och tillgänglig skola för alla, säger han.

– Digitalisering i förskolan och skolan får inte bara bli ett införande av tekniska hjälpmedel. Det är en förutsättning att dessa hjälpmedel integreras i den pedagogiska verksamheten i våra skolor. Det är då det blir en framgångsfaktor, vilket också vetenskapliga försök visat, säger Kenneth Netterström (M), ordförande för Skolnämnden.

Målet att bli länets bästa skolkommun gör att digitaliseringen är en prioriterad fråga och Österåker har kommit en bra bit på vägen.

Martin Andersson säger: Häng med i vår snabba värld. Förra årets SO-bok kan redan vara inaktuell. Genom IKT i skolan kan undervisningen vara dagsaktuell.

– De satsningar som Österåkers kommun arbetar konkret med är att förenkla administrationen för skolan. Vi satsar på att vägen till det man ska göra i den digitala världen ska vara så enkel som möjlig. Som ett led i detta jobbar vi med något som kallas för ”single sign on”. Det betyder att du bara ska behöva en inloggning för att få tillgång till alla system. Som lärare behöver du komma åt många olika plattformar, vilket kan ta för stor del av lärartiden, säger Martin.

Österåkers kommun arbetar vidare med att bli en ”en till en”-kommun, vilket betyder att skolan har en digital enhet per elev. Skolförvaltningen samarbetar tätt med kommunens IT-enhet för att underlätta hela den digitala administrationen för enheterna – att de fungerar, att alla har konton, att batteriet inte tar slut, att uppkopplingen är bra och att enheten inte innehåller appar eller program som inte ingår i skolundervisningen.

– Det behövs ordning och reda på digitaliseringsprocessen – det är en kul och kreativ resa som kan öppna upp många nya vägar till kunskap, säger Martin.

Ett permanent projekt

Pedagogcentrum är ett exempel på en lyckad satsning. Det startades som ett projekt med ekonomiskt stöd från specialpedagogiska skolmyndigheten och permanentades i januari 2016. Pedagogcentrum är en mötesplats för stöd och utveckling av skolan i Österåker. Här kan pedagoger ta del av fortbildningar, föreläsningar och workshops.

– Pedagogcentrums erbjudanden vänder sig både till kommunala och fristående skolor, vilket vi är helt unika med. Vi har ett kursprogram, men skräddarsyr även lösningar utifrån det behov som finns på en skola eller förskola. Utbildningarna går att få både ute på skolor och förskolor och här på Pedagogcentrum. Dessutom går det bra att låna utrustning, säger Martin.

På Pedagogcentrum arbetar två specialpedagoger, en IKT-pedagog och en estetisk handledare med ett holistiskt synsätt, där specialpedagogisk kompetens möter IT-kompetens. Kunskapsdelning och nätverkande mellan pedagoger är ett effektivt sätt att driva utvecklingen framåt och en viktig del av Pedagogcentrums framgång, tror Martin.

– Det är stor efterfrågan på specialpedagoger i hela landet. Vi försöker hjälpa till med att utbilda personal inom området och skapa nätverk för att leva upp till likvärdighetsfrågan, det vill säga hur man möter barn med särskilda behov och diagnoser. Vårt kursutbud är i vissa fall tillgängliga via webben – kan du inte komma hit, kan utbildningen alltid komma till dig.

Mer om Pedagogcentrumlänk till annan webbplats

Mer om pedagogisk kick-offlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Texten (förutom ingressen) är hämtad ur Österåkers kommuns årsredovisning för 2016.

Pedagogisk kick-off 2017

Över 400 pedagoger i Österåker samlades för pedagogisk kick-off i augusti 2017.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Publicerad:
fredag 28 juli 2017
Senast uppdaterad:
måndag 25 juni 2018