Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Här planeras nya skolor och förskolor

Flera nya grundskolor och förskolor planeras att byggas i Österåker kommun under de kommande tio åren. Här berättar vi om de projekt som har påbörjats.

Enligt senaste befolkningsprognosen ökar antalet kommuninvånare i åldern 1-18 år med cirka 3 900 personer under perioden 2018-2028. Det innebär under tioårsperioden ett behov av tre till fyra nya grundskolor och omkring 15 förskolor. Behovet av förskolor är därmed en till två per år. Antalet nya skolor och förskolor förutsätter att nybyggnadstakten av bostäder sker enligt antagen plan och att befolkningsökningen sker enligt befolkningsprognosen.

Listorna nedan visar vilka projekt som har påbörjats hittills.

Pågående projekt för nya förskolor

 • En förskola planeras i Gottsunda. Österåker kommun tar just nu fram detaljplanen. Det kommunala bostadsbolaget Armada kommer att bygga skolan.
 • En förskola i Engelska skolans regi planeras i Östra kanalstaden.
 • En förskola planeras i Valsjöskogen. Detaljplanen är färdig.
 • En förskola planeras i Björkhaga. Detaljplanen är färdig.
 • En förskola planeras i Björnhammar i Svinninge. Arbetet med detaljplanen pågår och målet är att få den antagen 2019. Det kommunala bostadsbolaget Armada kommer att bygga skolan.
 • En förskola planeras i Täljöviken.
 • Två förskolor planeras i Näsängen.
 • En förskola planeras i centrala Åkersberga.
 • En förskola planeras i Skåvsjöholm i Svinninge.

Pågående projekt för nya skolor

 • En skola (från förskoleklass till årskurs 6) planeras i Fredsborgsområdet. Detaljplanen är färdig och arbetet med att ta fram bygglovshandlingar pågår. Målet är att skolan ska vara klar till skolstarten 2019.
 • En skola (från förskoleklass till årskurs 9) i Engelska skolans regi planeras i Östra kanalstaden.
 • En skola (från förskoleklass till årskurs 6 eller eventuellt upp till årskurs 9) planeras i Näsängen.
 • En skola (från förskoleklass till årskurs 6) planeras i Skåvsjöholm i Svinninge.

Klicka på kartan nedan för att se den i ett större format. Observera att kartan översiktligt visar i vilka områden skolorna kommer att byggas. Den visar inte exakt placering av skolorna/förskolorna.

Bilden illustrerar det som beskrivs i brödtexten, det vill säga var grundskolorna och förskolorna planeras att byggas.

Kartan ger en översiktlig och ungefärlig bild av var de nya skolorna och förskolorna planeras att byggas. Om du klickar på bilden får du se den i större format.

Redaktör:
Hanna Lampén

Publicerad:
tisdag 28 november 2017
Senast uppdaterad:
tisdag 28 november 2017