Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Projekt ska ge kunskap om livsmedel och miljö

Ekorrens förskola och Ljusterö skola tilldelas 150 000 kronor för projekt inom Österåkers kommuns nya satsning på ”Från jord till bord”.

Österåkers kommun har påbörjat en satsning på ”Från jord till bord” där förskolor och skolor i kommunen kan söka medel för projekt som ska öka elevernas kunskap och medvetenhet om sambandet mellan livsmedelsproduktion och miljö. Medel kan också tilldelas för projekt som vill minska matsvinnet i skolorna.

Ekorrens förskola och Ljusterö skola har ansökt om och beviljats projektmedel. På Ekorrens förskola ska barnen få lära sig hur ett frö blir en planta, de ska få planera inköp av fröer och andra grödor, så och sköta ett trädgårdsland, skörda och ta tillvara på naturens tillgångar. De kommer också att bjuda in andra förskolor för att visa hur de arbetar med sina odlingar och växthus.

Ljusterö skola vill göra sina elever medvetna om hur deras matvanor påverkar miljön. De ska också få kunskap om den ekologiska processen ser ut vid framställning av livsmedel i Roslagen, både när det gäller god djurhållning och spannmålsodling. Tillsammans med lokala matproducenter kommer de att genomföra temadagar och studiebesök.

– Det är positivt att satsningen ”Från jord till bord” nu förverkligas. Vi har sett ett engagemang och bra konkreta förslag i de ansökningar som kommit in. Det tyder på att frågan är viktig och barnen kan i sitt lärande få en ökad förståelse för vad maten kommer ifrån och även hur de kan göra mer klimatsmarta val, säger Michaela Haga, gruppledare (C).

Projekttiden omfattar upp till ett år och projektmedlen fördelas årligen av en jury.
I juryn för 2016-års projekt medverkade Michaela Haga, gruppledare (C); Staffan Erlandsson, skoldirektör; Martin Andersson, utvecklingsledare; Eva Nordenhem, kostchef.

Redaktör:
Helena Cronberg

Publicerad:
tisdag 5 juli 2016
Senast uppdaterad:
tisdag 5 juli 2016