Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ökade resultat i Österåkers grundskolor

Österåkers kommun har höjt resultaten i grundskolan inom flera områden jämfört med föregående år. Det visar en rapport från Sveriges kommuner och landsting, SKL. I det sammanvägda resultatet i årets ranking av grundskolorna i landets 290 kommuner ligger Österåkers kommun på plats 56 jämfört med plats 78 förra året. Även i länet har Österåkers kommun ökat från plats 16 till plats 11 jämfört med föregående läsår.

Det sammanvägda resultatet beräknas utifrån slutbetygen i åk 9 läsåret 2015/16. De nyckeltal som räknas samman är andelen elever som nått kunskapskraven i alla ämnen, det genomsnittliga meritvärdet och andelen som är behöriga till ett yrkesprogram i gymnasieskolan. För att kunna göra mer rättvisande jämförelser mellan kommuner tar man också hänsyn till elevsammansättningen, till exempel andel elever med utländsk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå, vilket är faktorer som visats sig ha betydelse för förutsättningarna att nå målen i skolan.

Österåker har bland annat höjt resultaten gällande andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan. 92 procent av eleverna i årskurs 9 var behöriga till ett yrkesprogram vilket gör att Österåker ligger bland de 25 procent av Sveriges kommuner som hade bäst resultat. I jämförelse med kommunerna i länet ligger Österåker här på 14:e plats.

– Vi kan nu se att våra satsningar inom skolan börjar ge effekt. Trenden är stadigt uppåtgående med förbättrade studieresultat och en ökad andel elever som är behöriga till högre studier. I budget 2017 förstärks skolans verksamhet med närmare 56 miljoner mer än innevarande år, vilket vi förväntar oss ska påverka resultaten ännu mer i positiv riktning, säger Michaela Fletcher (M) Kommunstyrelsens ordförande.

Redaktör:
Helena Cronberg

Sakkunnig:
Kerstin Johansen
Publicerad:
fredag 25 november 2016
Senast uppdaterad:
fredag 25 november 2016