Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Nytt utvecklingsprogram inom förskola och skola

Österåkers kommun satsar 500 000 kronor på ett utvecklingsprogram inom naturvetenskap (NO) och teknik i förskola och skola under 2016. Detta efter nationell rapport om framtida brist på ingenjörer och lärare i hela landet. Satsningen kommer att knytas till Pedagogcentrum.

Sveriges arbetsmarknad och ekonomi behöver vara konkurrenskraftiga på den internationella marknaden vad gäller teknik och forskning. I en rapport från Sveriges kommuner och landsting, SKL, som heter ”Elevers intresse för naturvetenskap – och teknik i Sveriges kommuner”, har projektet KOOLT, KOmpetensförsörjning Och Långsiktigt Teknikintresse kartlagt hur intresset ser ut för att studera NO och teknik bland landets elever.

Rapporten visar att det kommer råda särskilt stor brist inom vissa yrkesgrupper.

- Det kommer att finnas en stor brist på ingenjörer och lärare i Sverige de närmaste åren. Rekryteringsläget är särskilt problematiskt när det gäller grundskollärare och gymnasielärare i matematik, naturvetenskap och teknik, säger Kenneth Netterström (M), ordförande i Skolnämnden.

Sett till framtida efterfrågan på dessa yrken innebär det att minst 30 procent av landets elever skulle behöva läsa på natur - och teknikprogram i gymnasieskolan år 2020.

- Därför gör vi bedömningen att en särskild engångssatsning på naturvetenskap och teknik i förskola och skola under innevarande budgetår kan ge bra effekt. Genom satsningen får Pedagogcentrum möjlighet att utöka befintliga aktiviteter och starta nya projekt inom NO och teknikområdet som kostnadsfritt kan utnyttjas av samtliga förskolor och skolor i kommunen, vilket även bidrar till ökad likvärdighet, tillägger Kenneth Netterström.

Öka intresset för NO och teknik

Syftet med satsningen är att väcka intresse och ge bra förutsättningar för elever att fortsätta studera inom ämnena NO och teknik, liksom att ge kompetensutveckling och inspiration till lärarna.

Satsningarna i Österåkers kommun omfattar bland annat ett särskilt stödprogram för lärare inom NO och teknik, ett pilotprojekt med 3D-klassrum som riktar sig till barn i förskolan och upp till elever i gymnasiet som förenklar möjligheten att ta till sig komplexa områden inom just teknik, matematik och NO samt ett projekt som heter Geek Girl Mini som riktar sig till unga tjejer för att inspirera och väcka intresse för att överväga en kommande IT-karriär. Satsningen ska också stötta arbetet med att utveckla ett pedagognätverk med fokus på en likvärdig modern undervisning, för att sprida goda exempel mellan skolorna i kommunen och verka för en röd tråd genom hela grundskolan. Alla satsningar förmedlas via Pedagogcentrum i Åkersberga.

Redaktör:
Christer Larsson

Publicerad:
onsdag 28 september 2016
Senast uppdaterad:
onsdag 28 september 2016