Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Komvux Österåker får toppbetyg

Eleverna på Komvux Österåker är enligt en undersökning av vuxenutbildningar i Stockholms län mycket nöjda med sin utbildning. Det visar resultatet av en elevenkät som genomförts av Kommunförbundet Stockholms län, KSL.

I undersökningen fick 12 500 elever, som läser på grundläggande och gymnasial nivå på länets vuxenutbildningar, tycka till om sin utbildning och skola. Komvux Österåker placerade sig på en femte plats bland Stockholms läns 44 utbildningsanordnare med klassrumsundervisning. Komvux Österåker lyckades även klättra till en tredje plats av de 30 utbildningsanordnare som erbjuder distansundervisning.

Komvux Österåkers resultat får genomgående goda omdömen och ligger över länet totalt inom samtliga områden i undersökningen som togs upp i enkäten. Områden som behandlades var bland annat lärande, inflytande, trygghet, vägledning, samt normer och värden. Påståendet "Jag kan rekommendera min skola till andra" är ett exempel där elevernas betyg placerade Komvux Österåker på en femte plats.

Redaktör:
Christer Larsson

Publicerad:
tisdag 4 oktober 2016
Senast uppdaterad:
tisdag 4 oktober 2016