Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Fortsatt goda skolresultat i Österåker

Mellanstadieelever i Österåkers kommun når högre resultat i de nationella proven i matematik 2015 än genomsnittet i länet. Österåker och Värmdö är de två kommuner i länet som förbättrat resultaten i årskurs 6 mest de senaste två åren. Det visar statistik från Skolverket.

Medelbetyg på årets nationella prov i matematik för årskurs 6 i Österåker är 13,6 jämfört med länets 13,2 och rikets 12,6.* Även resultatet för årskurs 9 har förbättrats jämfört med länets och rikets resultat. Större andel av eleverna når målen i Österåker än Stockholms län, 88 procent av eleverna i år 9 når målen jämfört med 85 procent i länet och 81 procent i riket.

Slutbetygen i matematik överensstämmer i stor omfattning med resultaten vid nationella provet. Fler elever i Österåker (68 procent) än i länet (63 procent) och riket (62 procent) har kunnat skriva minst samma resultat som sitt slutbetyg på nationella provet.

Matematiklyftet är Skolverkets stora satsning på fortbildning av matematiklärare. Merparten av skolorna har deltagit och alla mellanstadieskolor som deltagit har höjt sina resultat.
Sedan 2012 har Österåkers kommun fokuserat på matematikutveckling i skolan. Satsningen är långsiktig och fortsätter.

– Det är glädjande att de satsningar som görs, både Matematiklyftet men också SKL:s PISA 2015 som avslutas till våren här i Österåker, nu ger positiva resultat. Vi ser över möjligheten att använda dessa erfarenheter även inom andra ämnesområden. Ett stort tack ska riktas till alla engagerade lärare som gör denna positiva utveckling möjlig, säger Kenneth Netterström(M), ordförande i Skolnämnden.

*Källa= Skolverkets databas Siris.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Resultat på nationella ämnesprov årskurs 6 finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


 

 

Redaktör:
Christer Larsson

Publicerad:
torsdag 21 januari 2016
Senast uppdaterad:
tisdag 21 juni 2016