Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Förbättrade resultat i Österåkers skolor

Österåkers kommun har höjt resultaten i skolan på flera områden jämfört med föregående år. Det visar en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Det sammanvägda resultatet för Österåkers kommun i årets ranking ligger på plats 78 jämfört med plats 130 förra året.

Österåker har bland annat höjt resultaten gällande andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan. 91 procent av eleverna i årskurs 9 var behöriga till ett yrkesprogram vilket gör att Österåker ligger bland de 25 procent av Sveriges kommuner som hade bäst resultat. I jämförelse med kommunerna i länet ligger Österåker här på nionde plats.

Övriga indikatorer där Österåker ligger bland de 25 procent bästa kommunerna i landet är andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapsresultaten i alla ämnen, det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 samt andelen elever i årskurs 6 som fått betyg A–E i matematik och svenska.

– Det är positivt att resultaten i Österåkers skolor nu förbättras. Vi ligger likvärdigt eller över jämförbara kommuner vad gäller skolpeng och lärarlönerna är rikets tredje högsta, så resurserna och förutsättningarna finns där. Vi är glada för denna uppåtgående trend, men inte helt nöjda då ambitionsnivån är ännu högre, säger Michaela Fletcher (M) Kommunstyrelsens ordförande.

Källa: Öppna jämförelser – Grundskola 2016 är den tionde rapporten där Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beskriver kunskapsresultat på kommun - och riksnivå. Årets rapport innehåller uppgifter från läsåret 2014/15. Fullständig rangordningslista med resultat för landets 290 kommuner finns på www.skl.se/ojgrundskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Christer Larsson

Publicerad:
fredag 29 april 2016
Senast uppdaterad:
tisdag 21 juni 2016