Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Förbättring av skolresultaten i Österåkers kommun

De kommunala såväl som fristående skolorna i kommunen har förbättrat resultatet i årskurs 9 jämfört med föregående år och ligger nu över snittet i länet. Det visar siffror från Skolverket. Andelen elever som nått kravnivån i alla ämnen i årskurs 9 i Österåker var i snitt 84 procent jämfört med länets 81 procent.

Det genomsnittliga meritvärdet – summan av betygsvärdena för de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg – i Österåkers kommun ligger på 227,4 poäng vilket är en förbättring jämfört med 2014.

Skillnaden mellan pojkar och flickor har minskat och pojkarna har nu nästan kommit i kapp flickorna vad gäller andelen som nått kravnivån i alla ämnen. Flickor ligger på 85 procent och pojkar ligger på 82 procent. Förra året var den siffran 81 respektive 73 procent.

– Det här är naturligtvis en mycket tillfredsställande utveckling och ett kvitto på att vi är på rätt väg mot Österåkers kommuns mål om länets bästa skola. Vi har bland annat valt att göra satsningar på lärarlöner, då forskning visar att läraren är avgörande för elevernas resultat, säger Michaela Fletcher (M) Kommunstyrelsens ordförande.

– Med en renodlad skolnämnd som kan fokusera helt och fullt på skolfrågor och en ny organisation är jag övertygad om att denna positiva utveckling kan komma att hålla i sig. Vi ligger på samma nivå eller högre än jämförbara kommuner i länet vad gäller exempelvis skolpeng, så resursmässigt ligger vi också bra till, säger Kenneth Netterström (M) Skolnämndens ordförande.

Redaktör:
Christer Larsson

Publicerad:
fredag 2 oktober 2015
Senast uppdaterad:
fredag 2 oktober 2015