Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Förändring i skolorganisationen

Österåkers kommun planerar förändringar i skolorganisationen med sikte på att åstadkomma förbättringar i lärmiljön och en ökad lokaleffektivitet.

Söraskolan har renoverats till att bli en högklassig skola. Etapp 1 är klar och etapp 2 är under färdigställande. Det är nu en toppmodern skola med kapacitet för drygt 700 elever. Idag går 500 elever där.

Hackstaskolan föreslås byta huvudman. Ytmässigt har Hackstaskolan plats för drygt 400 elever. Det går 140 elever där idag. Tre fristående skolverksamheter finns centralt kring Hackstaskolan med tillfälliga bygglov. Tack vare Hackstaskolans lokalytor möjliggörs att dessa aktörer kan flytta sina verksamheter och med det erbjuda fler elevplatser. Hackstaskolan finns således kvar men byter endast huvudmannaskap. I och med detta kommer också kommunen att spara in lokalersättning för de tre olika fristående enheterna.

– Genom denna förändring kommer vi åstadkomma en bättre effektivitet vad gäller våra lokaler. Det ger minskade lokalkostnader för kommunen på drygt tre miljoner per år som i stället kan läggas på undervisning, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Via det fria skolvalet väljer eleverna vilken skola man vill. Väljer man till exempel närliggande Söraskolan ges goda förutsättningar då man kommer till en nyrenoverad, fräsch och modern skola. Söraskolan uppvisar goda skolresultat idag. Genom ombyggnation och förändrad organisation ges ytterligare möjligheter till undervisning av toppklass. Även ett namnbyte på Söraskolan är aktuellt och en namntävling kommer att utlysas.

– Vi vill markera att det skett en nystart på många olika sätt genom att också föreslå ett namnbyte på Söraskolan, avslutar Michaela Fletcher.

Redaktör:
Helena Cronberg

Publicerad:
tisdag 31 mars 2015
Senast uppdaterad:
fredag 27 november 2015