Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Dags för läsningen att lyfta

Freja Wallér, Vida Callemo och Elin Persson gillar spännande och roliga böcker.

Nu satsar skolorna i Österåkers kommun extra på läs- och skrivkunnighet. Satsningen Läslyftet börjar i höst och pågår till 2018. Genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen ska elevernas läsförståelse och skrivförmåga öka.

– Det är viktigt med läsning för ordförståelsen. I början, i ettan-tvåan, tycker de flesta att det är jättekul att ”knäcka läskoden” och läsa och lära sig, men sedan när de kan läsa är det mycket annat som kommer i vägen. Det blir snabbt stora skillnader i hur mycket lika barn läser, säger Emma Hammenstig,en av två förstelärare på Rydbo skola.

Alla kommunalt drivna skolor och förskolor i kommunen gör en gemensam satsning på fortbildning genom den riksomfattande satsningen Läslyftet. Emma Hammenstig är en av åtta förstelärare som går en nio dagars utbildning för att kunna handleda övriga lärare i Läslyftet.

– Läsförståelse och skrivförmåga är avgörande för elevers utveckling och lärande och är alla lärares ansvar. Därför riktar Läslyftet sig till lärare i alla ämnen. Läsning ska integreras alla ämnen – även till exempel idrott och musik, förklarar hon.

Verktyg för lärare

Läslyftet består av ett antal moduler som lärarna ska arbeta efter. Varje modul innehåller ett antal moment. Emma Hammenstig fungerar som handledare för de övriga lärarna. Exempel på övergripande moduler är ”Skapa läsintresse” och ”Tolka och skriva text i skolans alla ämnen”.

– Läslyftet är framför allt en sorts fortbildning för lärarna. All vetenskap pekar på att det gäller att ge lärarna rätt verktyg. Utan duktiga lärare blir det inga resultat, säger Kenneth Netterström (M), ordförande i Skolnämnden i Österåkers kommun.

Han berättar om flera satsningar i Österåkers skolor:

– Specialpedagogen som anställts till Språkverkstan kommer att vara kvar. Språkverkstan riktar sin verksamhet till pedagoger inom såväl kommunala som fristående verksamheter och är mycket uppskattad. Språkverkstan är utformad som en inspirerande språklig och utforskande miljö med plats för barn och vuxna. Språkverkstan erbjuder också utlåning av språkstimulerande material samt litteratur.

Unik utbildningsinsats

En annan utbildningsinsats som planeras är för de pedagoger som möter elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har beslutat att tillsammans med kommunen förlägga en unik utbildningsinsats till Österåker kommande termin och 25–30 lärare, minst en på varje skola,kommer att ges möjlighet att gå utbildningen.

– Det är en distansutbildning som pågår under oktober till april med föreläsningar och föredrag här i Österåker. Vi är jätteglada att vi fått hit utbildningen och hoppas att alla skolor i kommunen ska få med sig ökad kunskap inom detta område, säger Kenneth Netterström.

Just nu pågår diskussioner med SPSM om en motsvarande utbildning som är speciellt anpassad för förskolorna.

– De kommer att återkomma med förslag på en sådan insats och i så fall med en möjlig start till vårterminen 2016, fortsätter Kenneth Netterström.

På besök i Rydbo skola

Vi besöker en svenskalektion i Rydbo skola. Fjärdeklassarna sitter koncentrerat och läser olika böcker när vi kommer in. Det märks att de flesta gillar spännande böcker som Harry Potter och Lasse-Majas detektivbyrå. Andra gillar att läsa om sina fritidsintressen – främst häst- och fotbollsböcker. Många berättar gärna om sina favoritböcker och räknar upp långa bokserier och många titlar, medan andra säger att de knappt läser någonting alls om de inte måste.

Sara Karimi, svenskalärare, ser fram emot att börja med Läslyftet:

– Det kommer att bli otroligt bra med Läslyftet. Vi har kört Mattelyftet tidigare och det gav resultat. Det märks att läsningen faller bort mer och mer. Barnen vill hinna med
annat, det är mer teknik än böcker som gäller. Att kunna läsa och skriva är jätteviktigt. Det återspeglas i alla ämnen.

Rydbo skola var liksom alla Österåkers kommunala skolor med i Mattelyftet och har positiva erfarenheter från det.

– Det märktes både på elevernas resultat och på hur vi lärare arbetar, förklarar Emma Hammenstig.

I och med Mattelyftet införde lärarlaget Pedagogiska timmen där de varje vecka diskuterar pedagogik och lärande och lär av varandra.
– Det handlar om kollegialt lärande, att visa på goda exempel, planera, diskutera och förbättra tillsammans. Det gör det både roligare att jobba och blir bättre för eleverna. Undervisningen blir mer genomtänkt och vi får till fler samarbeten över ämnesgränserna. Dessutom når vi fram till fler elever genom att testa olika sätt att lära ut.

Förstelärare stärker utvecklingen

I Österåkers kommun finns för närvarande 46 stycken förstelärare. Förstelärarna samarbetar mellan skolorna vilket stärker skolutvecklingen i alla skolor, inte bara inom den skola man arbetar i. Förstelärarna driver arbeten och projekt inom sitt ämne, exempelvis Läslyftet.

– Läslyftet är viktigt. Vi ser att resultaten i svenska har sjunkit. Jag har tillsammans med några andra sammanställt resultat i nationella prov och Österåkers kommun har bra resultat överlag men det krävs arbete för att bibehålla dessa och bli ännu bättre.

Läslyftet är en satsning som ska ingå i det vardagliga arbetet och genomsyra alla ämnen. Målet är att höja barnens läs- och skrivkunnighet, säger Emma Hammenstig.

Text: Sofia Hällsten, Foto: Annika Af Klercker. Text och bild är hämtad från Magasin Österåker nummer 3 2015 med utgivning den 17 september.


Läslyftet pågår 2015–2018. I första omgången,läsåret 2015/16 kommer Läslyftet att vända sig till lärare i den obligatoriska skolan (grundskola, grundsärskola, specialskola) samt lärare och förskollärare i förskoleklass. Läsåret 2016/17 kommer Läslyftet även att vända sig till gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Redaktör:
Catharina Rissel

Publicerad:
onsdag 23 september 2015
Senast uppdaterad:
fredag 5 februari 2016