Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ungdomar vid bussen

Besök av elever från Tyskland

I dag den 30 september hälsar Solskiftesskolan sina Tyska utbyteselever välkomna till Sverige. Just nu genomförs ett projekt inom ramen för Erasmus+, ett europeiskt utbytesprogram, som ger möjlighet att studera eller praktisera i andra länder i Europa.

På Solskiftesskolan skapar du din egen profil. En av våra fördjupningar är EU-projekt - elevutbyte i Tyskland. Projektet ger en unik möjlighet att stifta bekantskap med hur man lever i ett annat land. 

Solskiftesskolan genomför elevutbytet med en skola i nordvästra Tyskland. Det är ett fantastiskt tillfälle för ungdomar att växa som människor, övervinna eventuella fördomar och med stolthet visa sin hembygd. Projektet syftar också till ökad förståelse för EU, den union som Sverige är en del av.

Vem kan delta?

Elever i år 8 och 9 kan välja att vara med i projektet som sträcker sig över ett läsår. Onsdagen den 30 september kommer en grupp tyska ungdomar från Solskiftesskolans partnerskola i Gütersloh, hit till Sverige. De stannar i en vecka och bor de hos de elever som är med i projektet. Under våren är det eleverna från Solskiftesskolans tur att resa till Gütersloh.

Samla pengar

Till resan behöver gruppen tjäna in en liten del av resekostnaden tillsammans, resten betalas av Erasmus som stödjer denna typ av utbyte. Att ta ansvar för att få ihop ekonomin till resan är också en del av det ansvarstagande och lärande som projektet syftar till. Förra läsåret fick vi in pengar genom att till exempel anordna ett uppskattat disco för lågstadiet, packa kassar på ICA, enskilda insatser som att panta burkar, sitta barnvakt och skotta snö. Föräldragruppen bidrog också med ett par kvällars nattvandring vilket gav en betydande summa.

Redaktör:
Christer Larsson

Publicerad:
onsdag 30 september 2015
Senast uppdaterad:
onsdag 30 september 2015