Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

VA-plan

Mellan den 10 mars och 14 maj 2017 var förslag till vatten- och avloppsplan, VA-plan, på samråd. Under samrådstiden fick vi in synpunkter och arbete pågår nu med att revidera planen utifrån dessa.

Österåkers kommun har tillsammans med Roslagsvatten/Österåkersvatten upprättat ett förslag till VA-plan. Syftet med VA-planen är att skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar VA-försörjning för hela kommunen som bidrar till kommunens bebyggelseutveckling. Kommunen har ett ansvar för utbyggnaden av VA och det krävs långsiktig planering för att det ska kunna ske på ett strukturerat och ekonomiskt lämpligt sätt. VA-planen omfattar bland annat en gemensam utbyggnadsplan för den allmänna VA-anläggningen och en strategi för hanteringen av enskilda anläggningar.

Projektet består av tre delar:

  • VA-policy. En policy om kommunens VA-försörjning, togs upp för politiskt beslut 2016.
  • VA-plan. En plan för VA-försörjningen i kommunen med bland annat tidplan för utbyggnad.
  • VA-översikt. Utgör ett underlag till VA-planen.

Samråd och fortsatt arbete 

Samrådet kring VA-planen ägde rum den 10 mars - 14 maj 2017, arbete pågår med att revidera planen och att ta fram en dagvattenstrategi. Planen, inklusive dagvattenstrategin, kommer preliminärt att tas upp för politiskt beslut under våren 2018. VA-planen har stark koppling till arbetet med att ta fram en ny översiktsplan som pågår parallellt.

Samrådsversionen av VA-planen finns att ta del av under Mer information. Eventuella frågor kring VA-planen kan ställas till Ulf Kjellberg på Roslagsvatten eller Maria Bengs på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga.

Redaktör:
Gösta Bergman

Sakkunnig:
Maria Lindström
Senast uppdaterad:
torsdag 16 augusti 2018