Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Eget dricksvatten

Du som inte har kommunalt vatten har oftast en egen borrad eller grävd brunn. För att veta om ditt dricksvatten håller bra kvalitet behöver du själv ta prover. Om du behöver borra en ny brunn kan du behöva anmäla det till miljö- och hälsoskyddsenheten beroende på var din fastighet ligger.

Borra brunn

Om du behöver borra en ny brunn och din fastighet ligger närmare kusten än 1 000 meter, eller om den ligger på en ö, så behöver du anmäla den till miljö- och hälsoskyddsenheten. Ligger din brunn däremot på fastlandet och det är mer än 1 000 meter till kusten behövs ingen anmälan.

Tänk på det här innan du börjar borra:

 • Kontrollera var grannarnas avlopp finns och informera brunnsborraren om detta.
 • Anlita en certifierad brunnsborrare
 • Kontrollera att brunnsborraren följer anvisningarna i Normbrunn 16 som är en standard framtagen av Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU

När brunnen är anlagd bör din borrare eller du själv rapporterar in den till Brunnsarkivet hos SGU. De senaste årens torka har för många privata brunnsägare inneburit vattenbrist i brunnen och kanske också problem med vattenkvaliteten. För att kunna förbereda utsatta områden för framtida situationer med vattenbrister och planera den lokala vattenförsörjningen är det viktigt att ha tillgång till lokal information om vattensituationen och vattenkvalitet i brunnar. En registrerad brunn har också större möjlighet att skyddas av räddningstjänsten vid en miljöolycka. Genom att som enskild brunnsägare lämna in information om brunnen och vattnets kvalitet och/eller kvantitet får brunnen ett säkrare skydd samtidigt som ni medverkar till att höja beredskapen för vattenbrist inom området och för hela Sverige.

Formulär för att registrera eller uppdatera information om sin brunn i brunnsarkivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontrollera vattnets kvalitet

Om du har en egen brunn är det du själv som ansvarar för att kontrollera vattnets kvalitet. Det gör du genom att regelbundet ta prover på dricksvattnet, eftersom vattenkvaliteten kan förändras med tiden av olika orsaker. Problemen kan finnas där även om det inte har varit några förändringar i smak, lukt eller färg.

Livsmedelsverket rekommenderar att du ta prover på ditt vatten minst var tredje år. Om du har eller har haft problem med brunnsvattnet bör du ta prover oftare. Är fler än två fastigheter anslutna till samma vattentäkt bör du ta prover på brunnsvattnet minst en gång per år. Om tre eller fler hushåll delar på en gemensam brunn behöver du meddela till miljö- och hälsoskyddsenheten.

Råd om särskild kontroll för brunnar i Österåker

I Österåkers kommun finns områden med för höga halter av naturligt förekommande tungmetaller som kan göra vattnet olämpligt att dricka eller använda. Detta gäller framförallt ämnena bly, arsenik och uran men också nickel, zink och kadmium i viss mån.

Österåkers kommun råder därför boende med egen brunn att också testa sitt vatten mot dessa ämnen. Beställning kan enkelt göras på samma följesedel som dina ordinarie vattenprovtagningar.

I en standardanalys undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten.

Så här kan du ta vattenprov på ditt eget brunnsvatten:

 • Hämta provtagningsflaskor i kommunhusets reception (Hackstavägen 22) eller i turistinformationen på Ljusterö torg
 • Ta provet enligt anvisningarna på baksidan av följesedeln
 • Provet behöver tas samma dag som det lämnas in
 • Lämna provet i kommunhusets reception på måndagar före klockan 13:00
 • Under maj, juni, juli och augusti kan du även lämna prov på torsdagar
 • Obs! Inga prover kan lämnas in dag före helgdag, ingen hämtning på julafton eller på nyårsafton.

Följande dagar kan du inte lämna in prover 2019

 • ANNANDAG PÅSK (22 april)
 • 1 MAJ
 • KRISTIHIMMELFÄRD (30 maj)
 • NATIONALDAGEN (6 juni)
 • MIDSOMMAR (21-22 juni)

Alternativa platser att hämta provtagningsflaskor

Mer information om att testa ditt vatten

Har det funnits miljöfarlig verksamhet i närheten?

Om du äger en brunn eller mark som ligger på en plats där det tidigare varit en miljöfarlig verksamhet, bör du göra en särskild kontroll av din brunn för att upptäcka om det finns rester av farliga ämnen i brunnen eller i marken. Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten för rådgivning om vilka prover och analyser som är relevanta för just din fastighet. 

Exempel på miljöfarliga verksamheter

Miljöfarliga verksamheter som kan påverka din brunn är till exempel

 • Verkstäder för lackering, målning eller ytbehandling av metaller
 • Tillverkning av kretskort eller tjära
 • Hantering av skrot eller kemikalier
 • Dumpat avfall eller markutfyllnad från gammal industrifastighet
 • Plastarbeten
 • Kemtvätt, bensinmack, båtvarv, smedjor, gjuterier, handelsträdgårdar, plantskolor

Gemensamt vatten

Kommer ditt vatten från en brunn som du har gemensam med dina grannar är det oftast en samfällighetsförening som ansvarar för kvalitén och provtagning av vattnet. För att få information om provtagning och vattenkvalité behöver du kontakta den samfällighetsföreningen.​ Du kan hitta mer information på livsmedelsverkets hemsida.

Redaktör:
Markus Andersson

Sakkunnig:
Sofia Nöjd
Senast uppdaterad:
måndag 23 december 2019