Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Avgifter

Vad kostar det att ansöka om att anlägga ett avlopp eller anmäla att du behöver borra en brunn? Hur mycket behöver jag betala för att provta mitt vatten? Här hittar du svaren på dessa frågor.

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ärenden. För vissa uppgifter som ansökan om avlopp eller handläggande av anmälan om brunn är avgiften fast. Andra uppgifter faktureras per timme. Mer information om taxa och avgifter hittar du i taxa miljöskydd eller förenklad taxa miljöskydd. Du kan även hitta mer information om varför kommunen tar ut avgift för sitt arbete.

 Andra kostnader som är kopplade till vatten och avlopp är slamsugningskostnader och kostnad för provtagning av ditt dricksvatten. Roslagsvatten sköter slamtömning i kommunen och deras taxa samt tömningsschema hittar du under mer information. Vad det kostar att provta din brunn hittar du under kostnad för vattenanalys.

Redaktör:
Markus Andersson

Sakkunnig:
Maria Lindström
Senast uppdaterad:
onsdag 3 januari 2018