Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vatten och avlopp

Roslagsvatten har hand om kommunalt vatten och avlopp i Österåkers kommun. De jobbar ständigt med att utöka antalet områden som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp.

Österåker är en kommun som expanderar snabbt och utanför tätorten ligger flera områden som utvecklas från att ha varit områden med fritidshus till mer permanent boende. Här finns inte kommunalt vatten och avlopp ännu. Du måste anlägga ett eget avlopp och ha egen brunn.

För frågor som rör kommunalt vatten och avlopp så ska Roslagsvatten kontaktas. Gäller frågorna enskilt vatten och avlopp kan du istället kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten. På webbplatsen kan du hitta information om:

  • Hur du tar vattenprov på din brunn
  • Ansökningsblanketter om du behöver anlägga ett enskilt avlopp
  • Anmälningsblankett om du behöver borra brunn

Miljökalendern

Från och med 2016 kommer Roslagsvatten inte längre att producera en miljökalender utan informationen i kalender kommer istället att gå att hitta på Roslagsvattens hemsida.

Få SMS vid avstängningar eller problem

För dig som vill ha bättre koll på ditt dricksvatten finns möjlighet att registrera sig till en SMS-tjänst hos Roslagsvatten. Om du registrerar dig får du information vid avstängning eller andra problem med ditt vatten. Detta gäller om du är ansluten till det kommunala nätet.

Vatten- och avloppsplan för Österåkers kommun

Den 10 mars 2017 startar samråd om förslag till vatten- och avloppsplan, VA-plan. Samrådet varar till och med den 14 maj och under denna period finns möjligheter att ta del av handlingar och lämna synpunkter. Läs mer under Mer information.

På finska-suomeksi

Redaktör:
Markus Andersson

Sakkunnig:
Anders Ekström
Senast uppdaterad:
tisdag 3 september 2019