Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vatten och avlopp

Roslagsvatten har hand om kommunalt vatten och avlopp i Österåkers kommun. De jobbar ständigt med att utöka antalet områden som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp.

Österåker är en kommun som expanderar snabbt och utanför tätorten ligger flera områden som utvecklas från att ha varit områden med fritidshus till mer permanent boende. Här finns inte kommunalt vatten och avlopp ännu. Du måste anlägga ett eget avlopp och ha egen brunn.

För frågor som rör kommunalt vatten och avlopp så ska Roslagsvatten kontaktas. Gäller frågorna enskilt vatten och avlopp kan du istället kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten. På webbplatsen kan du hitta information om:

  • Hur du tar vattenprov på din brunn
  • Ansökningsblanketter om du behöver anlägga ett enskilt avlopp
  • Anmälningsblankett om du behöver borra brunn

Miljökalendern

Från och med 2016 kommer Roslagsvatten inte längre att producera en miljökalender utan informationen i kalender kommer istället att gå att hitta på Roslagsvattens hemsida.

Få SMS vid avstängningar eller problem

För dig som vill ha bättre koll på ditt dricksvatten finns möjlighet att registrera sig till en SMS-tjänst hos Roslagsvatten. Om du registrerar dig får du information vid avstängning eller andra problem med ditt vatten. Detta gäller om du är ansluten till det kommunala nätet.

Vatten- och avloppsplan för Österåkers kommun

Det pågår ett arbete med att ta fram en Vatten- och avloppsplan, VA-plan, för Österåkers kommun som omfattar så väl enskild som allmän VA-försörjning. Projektet bedrivs av Samhällsbyggnadsförvaltningen, Roslagsvatten och WSP och syftar till att skapa gemensamma mål för kommunens VA-utveckling. Bland annat ska det tas fram en gemensam utbyggnadsplan för den allmänna VA-anläggningen och en strategi för hanteringen av enskilda anläggningar.

Projektet består av tre delar:

  • VA-översikt. Översikten utgör ett underlag till VA-planen. Arbetet med översikten pågick under 2015.
  • VA-policy. En policy om kommunens VA-försörjning togs fram 2015 och togs upp för politiskt beslut 2016.
  • VA-plan. En plan för VA-försörjningen i kommunen med bl.a. tidplan för utbyggnad tas fram under 2016. Samråd kring VA-planen planeras under våren 2017 och den kommer sedan att tas upp för politiskt beslut, sannolikt under hösten 2017. VA-planen har stark koppling till arbetet med att ta fram en ny översiktsplan som pågår parallellt.

Vid frågor kontakta Charlotte Hedlund, strategisk planeringschef och projektledare för VA-planen, charlotte.hedlund@osteraker.se, 08-540 813 69.

Redaktör:
Markus Andersson

Senast uppdaterad:
onsdag 9 november 2016
Sakkunnig:
Anders Ekström