Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tillstånd gator och torg

Våra gator och torg är till för alla. Ibland behövs det en ansökan eller ett tillstånd om du vill använda platsen till något annat än vad den är avsedd för. Vill du hyra en torgplats, sätta upp en reklamskylt, gräva i gatan eller köra tunga transporter så finns det du behöver veta här.

Upplåtelse av allmän plats

Med allmän plats eller offentlig plats som det också kan kallas, menas allmänna vägar, gator, trottoarer, torg, parker eller liknande. Det är oftast kommunen som äger platsen men det finns även privatägd allmän plats.
För att få använda allmän plats för krävs det ofta tillstånd enligt Ordningslagen (1993:1617). Du måste ansöka om tillstånd för offentliga tillställningar, allmänna sammankomster och nyttjande av offentlig plats. Exempel på nyttjande av allmän plats är: byggetablering, containeruppställning, uteservering, reklamskyltar, filminspelning, mobilkransuppställning och uppställning av bord eller en scen.

Myndigheten som ger tillstånd för upplåtelse av allmän plats i Österåker är Polismyndigheten i Stockholms läns tillståndsenhet. Om kommunen äger marken blir de också remissinstans som avgör om en ansökan kan medges eller inte. Kontakta kommunens handläggare innan du ansöker hos polisen. Då kan du få ett förhandsbesked om hur kommunen ser på den verksamhet som du ansöker om.

Ordningslagen(1993:1617)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så här gör du för att söka tillstånd:

 • Sök tillstånd hos Polismyndigheten i Stockholms län. På deras hemsida finns ansökningsblankett och vilka uppgifter som behövs för en komplett ansökan. 
 • Är kommunen markägare skickas ansökan som remiss från Polismyndigheten. Kommunen tar ställning till om ansökan kan medges.
 • Polismyndigheten utfärdar därefter ett tillståndsbevis om det inte finns hinder för godkännande av ansökan. 

Polisen tar ut en avgift för handläggning av ärendet, se citypolisens hemsida. Kommunens avgifter för olika verksamheter på offentlig plats regleras enligt särskild taxa. För mer information om taxa kontaktas Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Torghandel på Storängstorget

Den som vill bedriva torghandel på Storängstorget kan hyra en plats av kommunen, kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information eller om du vill boka en plats. Platserna hyrs ut, eller upplåts som det också kallas, för en dag i taget eller som fast plats under maximalt sex månader i taget. Kommunen tar ut en avgift för upplåtelsen.

 1. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för information och bokning
 2. Ansök om tillstånd hos Polismyndigheten i Stockholms län
 3. Läs Villkoren för torghandel
 4. Ansökan för dispens från Lokal trafikföreskrift behövs om för att få köra in på torget Väg- och trafikenheten gör en bedömning i varje enskilt fall.
  Mejla din ansökan till: trafik@osteraker.se

Ansökan Dispens från Lokal trafikföreskriftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karta som bilaga till ansökan om plats på StorängstorgetPDF

Vilkor för torghandel - Lokala ordningsföreskrifterPDF

Taxa för upplåtelse av offentlig platslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Taxa för tillfällig upplåtelse av offentlig platslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Tillåtelse att köra på torget

Det är endast utryckningsfordon och driftentreprenörer som ska ha möjlighet att köra in på torget. För andra som har behov av att tillfälligt köra in på torget måste dispens sökas hos Väg- och trafikenheten. De gör en bedömning i varje enskilt ärende. Ansökan görs på blanketten Dispens från Lokal trafikföreskrift.
Mejla din ansökan till: trafik@osteraker.se

Ansökan Dispens från Lokal trafikföreskrift  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Transportdispens

En transportdispens är ett särskilt tillstånd som krävs för breda, långa och tunga transporter. Fordon som överskrider de gränsvärden som finns i Trafikförordningens 4 kap vad gäller vikt, bredd och längd måste ha tillstånd för att kunna framföras. Vad det är för gränsvärden som gäller kan du läsa om Trafikförordningen 4 kap från 12§ till 17§.

Går transporten inom Österåkers kommun skickar du ansökan till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Väg och Trafik, 184 86  Åkersberga.
Telefon: 08-540 813 20.
Om transporten berör flera kommuner skickar du ansökan till den Trafikverksregion där transporten startar. Läs mer om det på Trafikverkets webbplats.

Trafikverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan TransportdispensPDF

Grävtillstånd och grävbestämmelser

 • Ansökan om grävtillstånd görs digitalt via kommunens grävansökningsprogram RoSyWEB.
 • Information, villkor, ansökan och tillstånd hittar du under kapitlet Grävbestämmelser i kommunens Tekniska handbok.
 • Österåker kommun är även anslutna till Ledningskollen.se. Där kan du som planerar att gräva, schakta eller spränga få besked om vem som har olika typer av ledningar nedgrävd i närheten av ditt tänkta arbetsområde

RoSyWEBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grävbestämmelseröppnas i nytt fönster

Tekniska handboköppnas i nytt fönster

Ledningskollen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trafikanordningsplan

En trafikanordningsplan, TA-plan, är en ritning över en trafiksäkerhetslösningen vid vägarbete. Den ska visa hur avstängningar och utplacering av vägmärken och utrustning ska utföras. En TA-plan är ett krav och den ska anpassas efter förhållandena på platsen. Den ska även godkännas av kommunen innan arbetet startar. Alla personer som vistas på vägarbetsplatser ska använda varselkläder. Avstängningsmaterial som kräver reflexer och vägmärken ska hållas rena och vara rätt placerade.

Ansökan om godkännande av trafikanordningsplan skickas till kommunen minst 15 arbetsdagar före arbetets start. En ritning ska bifogas av arbetsplatsens utformning. TA-plan ansöks digitalt via RosyWEB och kan kombineras med en ansökan om grävtillstånd.

RosyWEBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Senast uppdaterad:
torsdag 16 augusti 2018