Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Snöröjning och sandsopning

Målet är att gator, torg och gång- och cykelvägar ska vara framkomliga och säkra att ta sig fram på. Gång- och cykelvägar samt vägar med mycket trafik prioriteras.

Sandsopning

Den kommunala sandsopningen ska vara klar senast den 1 maj om väderleken tillåter. Andra tider kan gälla i områden eller på vägar som sköts att vägföreningar eller samfälligheter.

Så här genomförs sandsopningen

Sandsopningen genomförs i två omgångar, först en grovsopning och därefter en finsopning. Först sopas de centralare delarna av Åkersberga, gång- och cykelbanor, därefter lokalgator och avslutningsvis de större huvudvägarna.

Vem gör vad?

I Österåkers kommun finns det många olika väghållare och det kan ibland vara svårt att veta vem som sköter vad:

 • Kommunen: Peab Drift och Underhåll sköter kommunala gator, vägar och torg.
 • Vägförening, samfällighet & fastighetsägare: ansvarar för sina vägar och områden.
 • Trafikverket: ansvarar för väg 276 och huvudvägar på Ljusterö. De snöröjer även Svinningevägen, Össebyvägen och Rydbovägen, där det är delat ansvar med kommunen.
 • Armada: Sköter skolor och skolområden, samt sina bostadsområden.

Karta som visar vem som är väghållare och var kommunen ansvarar för sopning.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Felanmälan

Trots stora insatser kan det finnas partier och vägavsnitt som behöver åtgärdas mer. Här är dina synpunkter värdefulla. Anmäl gärna fel du upptäcker via vår e-tjänst:

Gör en felanmälan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Snöröjning

Kommunens entreprenör Peab Drift och underhåll sköter snöröjning och halkbekämpning av kommunala vägar, torg och parkeringar.

Hur snöröjer vi?

 • Snöröjning och halkbekämpning på gång- och cykelvägar påbörjas vid cirka 3 centimeters djup snö. Kompletterande snöröjning ska vara klar inom 2 dygn.
 • Snöröjning och halkbekämpning på bussgator och busshållplatser påbörjas vid cirka 3 centimeter djup snö. Kompletterande snöröjning ska vara klar inom 1 dygn
 • Snöröjning och halkbekämpning på lokalgator påbörjas vid cirka 5 centimeter djup snö. Kompletterande snöröjning ska vara klar inom 1 dygn.
 • Vid extrema väderförhållanden kan andra prioriteringsordningar gälla.
 • Gångbanor utmed kommunala huvudvägar med över 1,0 meters bredd ska snöröjas och halkbekämpas.
 • Gångbanor utmed kommunala lokalgator med över 1,2 meters bredd ska snöröjas och halkbekämpas.
 • På torget i Åkersberga centrum finns det markvärme som håller undan snö och is, men vid behov snöröjs och sandas det.

Vem snöröjer på min gata?

Karta som visar vem som är väghållare och var snöröjning utförs av kommunen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sandning

Mindre trafikerade gator och gång- och cykelvägar sandas. Vi använder krossat sten som ger bra friktion och ligger kvar. Det rullar inte som till exempel naturgrus gör.

Saltning

För att kunna bekämpa halka som varar en längre tid på bussgator, används salt. Saltning varar längre än till exempel krossat sten, som måste spridas ofta.

Bortforsling av snö

Bortforsling av snö sker när det är så stora mängder att det är blir trafikfarligt eller svårt att komma fram.

Fastighetsägarens ansvar

För att snöröjningen ska fungera bra, kan du hjälpa till genom att:

 • Behålla snön på din egen tomt, den ska inte skottas ut på gatan.
 • Beskära buskar och träd – grenar som hänger ut över gatan eller trottoaren på en höjd lägre än 4,5 meter är ett hinder för snöröjningsfordonen. Tänk på att snön tynger ned grenar så kapa gärna på lite högre höjd.
 • Parkera bilen så att snöröjningsfordon kommer fram.
 • Håll gångbanan fri från till exempel soptunnor.
 • Tänk på parkeringsreglerna. Finns ingen skyltning gäller parkering i max ett dygn.  

För din egen säkerhet – borsta bort all snö från dina bilrutor så du har fri sikt. Tänk på att bromssträckorna blir längre på vintern. 

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Senast uppdaterad:
onsdag 17 juni 2020