Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skötsel och städning

Infrastruktur- och anläggningsavdelningen ansvarar för drift och vägunderhåll av kommunala gator, belysning, vägmärken, beläggningar, broar och vintervägar. Vi utför planerade reparationer och underhåll. Utöver det så åtgärdar vi akuta skador som innebär olycksrisk eller fara för trafiksäkerheten. Vi arbetar kontinuerligt med klottersanering som räknas till grov skadegörelse, och städning av kommunens gator och vägar.

Städning

Städning av gator och vägar görs kontinuerligt och papperskorgar töms varje veckodag, enligt schema. Skräpplockning i anslutning till papperskorgarna sker samtidigt som vid tömning.

Vårstädning, sandsopning efter vintern, ska i normalfall vara klart till den 1 maj, och höststädningen med lövupptagning görs under oktober.

Papperskorgar och hundpåsar

Papperskorgar

För vårt eget välmåendes skull, måste vi alla hjälpas åt att hålla rent. Du som medborgare kan bidra genom att slänga ditt skräp i papperskorgen.
Kommunen, samfälligheter och väghållare ser till att det finns papperskorgar så att du kan kasta ditt skräp längs promenaden. Papperskorgar vid kommunala torg, gång- och cykelbanor töms kontinuerligt enligt schema. 

Hundpåsar

Håll rent efter din hund. På strategiska ställen runt om i kommunen finns det stationer med gratis hundpåsar. Hundpåsarna är helt komposter- och nedbrytbara. Påsarna kan kastas i kommunens sopkorg, men det är inte tillåtet att kasta i någons privata soptunna eller kompost längs promenaden. Saknas det hundpåsar i hållaren, vill vi gärna att du anmäler det via vår felanmälan.

Kart som visar vart hundpåsarna finnslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Återvinning

På återvinningsstationerna kan du lämna alla sorters förpackningar, tidningar och returpapper. Allt samlas in och går sedan vidare för materialåtervinning. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för återvinningsstationerna. Är det skräpigt eller behållarna behöver tömmas utöver deras ordinarie tömning, kontaktar du FTI via deras felanmälan.

Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Klotter

Klotter och skadegörelse är brott som kan ge böter eller fängelse. Förutom att det kostar samhället stora summor visar forskningen att klotter ofta är starten till grövre brottslighet. 

Det är viktigt att få bort klottret så snart som möjligt eftersom en nerklottrad yta snabbt drar till sig mer klotter. Därför sanerar vi varje vardag från och med den 1 april och så länge vädret tillåter. Det måste vara varmare än 4 grader över dygnet för att det ska vara möjligt att sanera och därför kan det ta längre tid under vintermånaderna innan klottret tagits bort.

Anmäl klotter på kommunal plats

Anmäl klotter via vårt felanmälanformulär på webben eller via en app så kan du hjälpa till att minska klotter på kommunal egendom. Uppge så tydligt som möjligt adressen eller platsen där du upptäckt klottret.

Felanmäl klotterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har din egna fastighet drabbats av klotter?

Om din fastighet drabbas av klotter eller skadegörelse ska du fotografera det som bevismaterial. Se sen till att klottret tas bort eller målas över så snart som möjligt.   
Du ska alltid anmäla brottet till Polisen på telefon 114 14. Läs mer om anmälan om klotter och skadegörelse på polisens webbplats.

Polisens information om klotterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skrotbilar

Beställ hämtning av ditt fordonsvrak! De flesta bilskrotarna hämtar fordonsvrak för en låg kostnad. Du ansvarar själv för ringa en bilskrot och beställa hämtning. Det är väldigt skadligt för miljön och olagligt att lämna en bil i naturen.
 
Om du hittar ett sönderslaget och övergivet fordon på kommunal mark kan du göra en anmälan via vår Felanmälan. Står fordonet däremot på en vägförening eller samfällighets mark så är det föreningen som ska anmäla.

Närmaste mottagningsplats för skrotbilar i Österåker är:
Stockholms Bildemontering
Okvistavägen 22, 186 40 Vallentuna
Telefon: 08-471 86 30

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Senast uppdaterad:
onsdag 17 juni 2020