Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Parkering

I kommunen finns både allmänna och privata parkeringsplatser. De allmänna parkeringsplatserna är avgiftsfria men tidsbegränsade. På infartsparkeringar är det tillåtet att parkera max ett dygn, om inget annat anges.

Infartsparkering

På infartsparkeringarna är det tillåtet att parkera 24 timmar under vardagar, om det inte står något annat på skylten.

Infartsparkering i nära anslutning till Roslagsbanan:

 • Österskär - 20 platser
 • Tuna gård - 16 platser
 • Båthamnsvägen och Mejselvägen - Totalt 138 platser, varav 8 platser på Mejselvägen där du kan parkera upp till 7 dygn. Här finns även 6 stycken laddpatser för elbil.
 • Stationsvägen - 85 platser
 • Åkers Runö - 50 platser
 • Rydbo - 35 platser

Övriga infartsparkeringar i Österåkers kommun:

 • Kulla vägskäl - 105 platser. 2 platser för rörelsehindrad. 3 platser för MC
 • Ljusterö färjeläge - 20 platser
 • Roslags Kulla vägskäl - 30 platser
 • Sandkilsvägen - 55 platser
 • Trevebovägen, bakom ICA - 33 platser
 • Murkelvägen, längs norra sidan - 55-60 platser
 • Centralvägen 69

Tidsbegränsad parkering, servicegata

I kommunen finns gator och vägar där parkeringsförbud råder vissa tider och dagar. Servicegator, även så kallade städgator, är till för att kommunen ska kunna utföra driftarbeten utan att behöva göra större vägavstängningar. Titta på vägmärkena på platsen innan du parkerar ditt fordon.

Boendeparkering

Möjlighet till boendeparkering finns enbart i Östra Kanalstaden. Boendeparkering innebär att boende i Östra Kanalstaden kan parkera längre tid än vad en besökare får. Skyltar med texten "Boende" och en områdeskod visar var du kan parkera.

Ansöka om boendeparkering i Östra Kanalstaden

För att få tillstånd behöver du vara folkbokförd i Österåkers kommun inom boendeparkeringsområdet. Du ska stå som ägare av fordonet i centrala bilregistret och ha behörighet för att köra fordonet som du söker boendeparkering för. I vissa fall kan boendeparkering även beviljas för fordon som du inte själv äger, läs mer om det i "Detaljerade regler för boendeparkering".

Detaljerade regler för boendeparkeringPDF

Förnyelse av boendeparkering

Du kan ansöka om boendeparkering för 3, 6 eller 12 månader åt gången. Kommunen skickar ingen påminnelse när det är dags att förnya tillståndet, du ansvarar själv för detta.

Blankett för ansökan om boendeparkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Intyg för tjänstebil - tillägg till ansökan om boendeparkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kostnad för parkering, avgift

De kommunala parkeringsplatserna är avgiftsfria men tidsbegränsade. På infartsparkeringar är det tillåtet att parkera ett dygn. På en del parkeringar anger skyltar när du ska använda parkeringsskiva.

Möjlighet att söka boendeparkering finns för boende i Östra kanalstaden.
Boende med giltigt parkeringstillstånd betalar avgift till kommunen.

Taxor och avgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parkeringsskiva, P-skiva

Skyltar på parkeringen talar om när parkeringsskiva ska användas. Den placeras innanför vindrutan så att den lätt kan läsas av utifrån. På skivans baksida kan du läsa de regler som gäller. Ta som vana att alltid titta på skyltar som visar när parkeringsskiva ska användas. Har du inte någon parkeringsskiva så går det även bra att skriva ankomsttiden på en vanlig papperslapp, och lämna den väl synlig i rutan.

Det här gäller för parkeringsskivan:

 • Placeras synlig på vänster sida i framrutan.
 • Parkeringsskivan gäller för den tid som skyltas på varje parkering
 • Avrunda till närmaste hel eller halvtimme
 • Kommer du före det klockslag då P-skiva börjar gälla, ställ skivan på det klockslag som anges på skylten. Exempel: du parkerar klockan 06.00, men P-skiva gäller från klockan 08.00. Ställ skivan på 08.00.
 • Parkeringsskivan får inte ändras under pågående parkering
 • Bara en parkeringsskiva i taget får användas

Redaktör:
Infrastruktur-och anläggningsavdelningen

Senast uppdaterad:
måndag 16 mars 2020