Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Parkering

I kommunen finns både allmänna och privata parkeringsplatser. De allmänna parkeringsplatserna är avgiftsfria men tidsbegränsade. På infartsparkeringar är det tillåtet att parkera max ett dygn.

Infartsparkering

På infartsparkeringarna är det tillåtet att parkera 24 timmar under vardagar, om det inte står något annat på skylten.

Infartsparkering i nära anslutning till Roslagsbanan:

 • Österskär - 20 platser
 • Tuna gård - 16 platser
 • Båthamnsvägen och Mejselvägen - Totalt 138 platser, varav 8 platser på Mejselvägen där du kan parkera upp till 7 dygn.
 • Åkers Runö - 50 platser
 • Rydbo - 35 platser

Övriga infartsparkeringar i Österåkers kommun:

 • Kulla vägskäl - 105 platser. 2 platser för rörelsehindrad. 3 platser för MC
 • Ljusterö färjeläge - 20 platser
 • Roslags Kulla vägskäl - 30 platser
 • Sandkilsvägen - 55 platser
 • Stationsvägen - 85 platser
 • Trevebovägen, bakom ICA - 33 platser
 • Murkelvägen, längs norra sidan - 55-60 platser

Tidsbegränsad parkering, så kallad städgata

I kommunen finns några gator och vägar där parkeringsförbud råder vissa tider och dagar. Titta på vägmärkena på platsen innan du parkerar ditt fordon.

Boendeparkering

Möjlighet till boendeparkering finns enbart i Östra Kanalstaden. Boendeparkering innebär att boende i Österåker kan parkera längre tid än vad en besökare får. Skyltar med texten "Boende" och en områdeskod visar var du kan parkera.

Ansöka om boendeparkering i Östra Kanalstaden

För att få tillstånd behöver du vara folkbokförd i Österåkers kommun inom boendeparkeringsområde. Du ska stå som ägare av fordonet i centrala bilregistret och ha behörighet för att köra fordonet som du söker boendeparkering för. I vissa fall kan boendeparkering även beviljas för fordon som du inte själv äger, läs mer om det i "Detaljerade regler för boendeparkering".

Blankett för ansökan om boendeparkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Intyg för tjänstebil - tillägg till ansökan om boendeparkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljerade regler för boendeparkeringPDF

Kostnad för parkering, avgift

De allmänna parkeringsplatserna är avgiftsfria men tidsbegränsade. På infartsparkeringar är det tillåtet att parkera ett dygn. På en del parkeringar anger skyltar när du ska använda parkeringsskiva.

Möjlighet att söka boendeparkering finns i vissa områden.
Boende med giltigt parkeringstillstånd betalar avgift till kommunen.

 • Boendeparkering för 12 månader kostar 1025 kronor
 • Boendeparkering för 6 månader kostar 625 kronor
 • Boendeparkering för 3 månader kostar 315 kronor

Parkeringsskiva, P-skiva

Skyltar på parkeringen talar om när parkeringsskiva ska användas. Den placeras innanför vindrutan så att den lätt kan läsas av utifrån. På skivans baksida kan du läsa de regler som gäller. Ta som vana att alltid titta på skyltar som visar när parkeringsskiva ska användas. Har du inte någon parkeringsskiva så går det även bra att skriva ankomsttiden på en vanlig papperslapp, och lämna den väl synlig i rutan.

Det här gäller för parkeringsskivan:

 • Placeras synlig
 • Parkeringsskivan gäller för den tid som skyltas på varje parkering
 • Kommer du före tiden som står på parkeringsskylten, ställ skivan på det klockslag som anges.
 • Avrunda till närmaste hel eller halvtimme
 • Parkeringsskivan får inte ändras under pågående parkering
 • Bara en parkeringsskiva i taget får användas

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Senast uppdaterad:
torsdag 27 december 2018