Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kollektivtrafik

Den kollektiva busstrafiken till Österåker går från Tekniska högskolan, Danderyds sjukhus och Humlegården vidare till olika delar av kommunen. Från Tekniska högskolan går också Roslagsbanan, genom Danderyd och Täby till Åkersberga Centrum och Österskär.

Buss

Busstrafiken i Österåker har huvudknutpunkter dels vid Åkersberga station, men även Centralvägen och viktiga bytespunkter vid Roslags-kulla samt Kulla vägskäl. Vid rusningstrafik är trafiken till Mörby, Danderyds sjukhus och Humlegården tät, med bussar cirka var tionde minut. 

Närtrafiken, linje 968

Är ett alternativ till traditionell färdtjänst. Den är anpassad för dig som är äldre eller har svårt att röra dig, men alla är välkomna att åka med. Närtrafiken, linje 968 trafikerar mellan sträckorna Lillbrostigen - Alceahuset - Slussvägen. Bussen är ett bekvämt sätt att kunna ta sig till servicehuset, köpcentret, vårdcentralen eller till den övriga kollektivtrafiken.

Roslagsbanan – spårtrafik

Roslagsbanan trafikerar sträckan Österskärs station till Tekniska högskolan. Från Mörby, Danderyds sjukhus och Tekniska Högskolan kan man byta till tunnelbana. Anslutningsbussar finns från Åkersberga station vidare inom kommunen.
Dubbelspår finns idag på sträckorna Stockholms östra till Viggbyholm och  Åkersberga till Åkers Runö. För att i framtiden kunna utöka trafiken byggs stora delar av banan ut till dubbelspår, vilket kommer att kunna öka turtätheten och minska störningar.

Roslagsbanans utbyggnad – ökad kapacitet

Nordostkommunerna i Stockholmsregionen växer kraftigt. Antalet resenärer ökar och därför förstärker SL Roslagsbanans kapacitet. För att kunna genomföra utbyggnaden behövs periodvisa avstängningar av Roslagsbanan.
Vid frågor vänligen kontakta SL Kundtjänst på 08-600 10 00

Läs mer om Roslagsbanans utbyggnad på kommunens sidor

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Senast uppdaterad:
måndag 3 december 2018