Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Felanmälan

I felanmälan kan du anmäla saker som är trasiga eller måste åtgärdas på kommunens gator, torg eller parker. Det kan vara en trasig lampa i parken, ett hål i gatan eller en full papperskorg.

Så här anmäler du ett fel via webben

Klicka på länken: Gör Felanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  1. I kategorimeny väljer du den typ av fel som bäst beskriver det som ska anmälas.
  2. Beskriv sedan vad det gäller. 
  3. För att tala om var felet finns så kan du klicka direkt i kartan elIer skriva in adressen i fältet "Sök adress".
  4. Under fliken "Pågående ärenden i lista" kan du se om någon redan har anmält samma fel tidigare.
  5. Har du ett foto på felet som du vill visa, så klickar du "Bifoga fil"
  6. Vill du ha en återkoppling när ärendet är åtgärdat, och har avslutats i vårt system så fyller du i dina kontaktuppgifter och hur du vill bli kontaktad.
  7. Klicka på knappen "Skicka" för att avsluta din anmälan.

Felanmälan via app

Felanmälan finns även som en app för Iphone och Android. När du befinner dig på den plats där du upptäckt ett fel kan du enkelt göra en felanmälan på en gång med appen. Appen använder telefonens gps för att känna av var du befinner dig. Sök på Felanmälan Österåker eller Österåkers kommun i App Store/Google Play

Ladda ned appen

Sök efter appen som heter "Felanmälan Österåker" i App store eller Google Play store. 

För iPhone, iPod touch och iPad (kräver iOS 6.0 eller senare): App storelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För Android-mobiler (kräver Android 3.0 eller senare): Google Play storelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Olika väghållare ansvarar för drift och underhåll

Du kommer att kunna rapportera många olika typer av fel via felanmälan men vi kan inte alltid kan hjälpa dig med åtgärda allt. I Österåkers kommun är ansvaret för drift, underhåll, belysning och trafiksäkerhetsåtgärder fördelat på flera olika väghållare. Kommunen, vägföreningar, samfälligheter, fastighetsägare och Trafikverket sköter var och en sina respektive vägar och områden.

  • Kommunen: Peab Drift och Underhåll sköter kommunala gator, vägar och torg samt parker och grönområden. Anmälan om sådant som behöver åtgärdas görs via felanmälan.

Anmäl ditt fel direkt till den som ska åtgärda det för snabbare hantering:

Akuta fel som kan orsaka olycka eller fara för liv

Akuta fel som kan orsaka olycka eller fara för liv anmäler du alltid via personlig kontakt. Det kan till exempel vara strömförande belysningsstolpe, öppna elskåp, träd över vägen eller ett brunnslock som kommit ur läge. Upptäcker du ett akut fel efter kontorstid och ingen berörd kan nås via växeln eller jourtelefoner, ringer du Räddningstjänsten 112.

​Jourtelefon

Gatubelysning

Dygnet runt: 08-732 57 13, jour efter kl. 15.30

Snöröjning

Dygnet runt: 08-540 815 01

Trafikljus

Dygnet runt: 0771-42 98 10

Roslagsvatten

Kontorstid: 08-540 835 40, Journummer: 08-767 84 50

Annat du kanske vill veta om en felanmälan

Din anmälan skickas direkt för åtgärd till rätt entreprenör. Det är inte enbart kommunens driftsentreprenörer som arbetar med att åtgärda fel. Ett exempel är felaktigheter och nedskräpning som rör återvinningsstationerna. Där ansvarar FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, men felanmälningar som kommer in via kommunen vidarebefordras till deras felanmälan för hantering.

När det gäller ärenden som berör vägföreningar, samfälligheter, Eon, SL, Roslagsvatten, Armada eller liknande, så är det alltid bäst att anmäla direkt till någon av dessa för snabbare åtgärd. Kommunen kan i många fall vidarebefordra ärenden, men ärendehanteringstiden fördröjs och kommunen kan inte gå i god för att åtgärden görs.

Frågor och svar om att felanmäla via webben eller appen

Jag har fått ett meddelande om att ärendet är avslutat, vad betyder det?

Vi har avslutat anmälan i vårt ärendesystem. Det betyder att felet ska vara åtgärdat enligt den entreprenören som ansvarar för att åtgärda just detta. Det kan även vara så att anmälan som gjorts berör någon annan väghållare eller någon annans anläggning och vi äger inte rätten att åtgärda felet. Vet vi vem som ansvarar, så vidarebefordrar vi ärendet till dem. Du som anmälare bör då även ha fått ett meddelande från kommunen om att detta sker.​

Felet jag anmälde är kvar, men finns inte kvar på kartan?

Ärenden kan vara avslutade av olika anledningar. Har du angett att du vill ha återkoppling via e-post eller sms, så bör du ha fått besked om varför ett ärende har avslutats. Har du inte begärt återkoppling, så har vi inte kunnat meddela varför ärendet har avslutats. Det kan röra sig om att felet inte finns på kommunal mark eller anläggning, utan tillhör en vägförening, Trafikverket, Eon eller någon annan ansvarig.

Personuppgiftslagen

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen, PUL. På datainspektionens webbplats får du veta mer.

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Senast uppdaterad:
måndag 16 april 2018