Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Felanmälan

I felanmälan kan du anmäla saker som är trasiga eller måste åtgärdas på kommunens gator, torg eller parker. Det kan vara en trasig lampa i parken, ett hål i gatan eller en full papperskorg.

Gör en felanmälan

Klicka på länken så kan du lämna in ditt ärende: Gör Felanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Felanmälan finns som app för telefonen

Sök efter appen som heter "Felanmälan Österåker" i App store eller Google Play store. 
För iPhone, iPod touch och iPad (kräver iOS 6.0 eller senare):
App storelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
För Android-mobiler (kräver Android 3.0 eller senare):
Google Play storelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Olika väghållare ansvarar för drift och underhåll

Du kommer att kunna rapportera många olika typer av fel via felanmälan men vi kan inte alltid kan hjälpa dig att åtgärda allt. I Österåkers kommun är ansvaret för drift, underhåll, belysning och trafiksäkerhetsåtgärder fördelat på flera olika väghållare. Kommunen, vägföreningar, samfälligheter, fastighetsägare och Trafikverket sköter var och en sina respektive vägar och områden.

 • Kommunen: Peab Drift och Underhåll sköter kommunala gator, vägar och torg samt parker och grönområden. Anmälan om sådant som behöver åtgärdas görs via felanmälan.

Anmäl ditt fel direkt till den som ska åtgärda det för snabbare hantering:

Akuta fel som kan orsaka olycka eller fara för liv

Akuta fel som kan orsaka olycka eller fara för liv anmäler du alltid via personlig kontakt. Det kan till exempel vara en strömförande belysningsstolpe, öppna elskåp, träd över vägen eller ett brunnslock som kommit ur läge. Upptäcker du ett akut fel efter kontorstid så ringer du något av våra jourtelefonnummer.
Vid akut nödsituation med fara för liv, egendom eller miljö ringer du 112.

​Jourtelefonnummer

 • Gata, park, badplatser och friluftsområden
  • Dygnet runt: 08-540 815 01
 • Gatubelysning
  • Dygnet runt: 08-732 57 13, jour efter kl. 15.30
 • Snöröjning
  • Dygnet runt: 08-540 815 01
 • Trafikljus
  • Dygnet runt: 0771-42 98 10
 • Roslagsvatten
  • Kontorstid: 08-540 835 40, Journummer: 08-767 84 50

 

Frågor och svar om att felanmäla via webben eller appen

Det här händer när du gör en felanmälan

Din anmälan skickas i de flesta fall direkt för åtgärd till rätt entreprenör, om det berör kommunal mark eller anläggning. Det är inte enbart kommunens driftsentreprenörer som arbetar med att åtgärda fel. Ett exempel är felaktigheter och nedskräpning som rör återvinningsstationerna. Där ansvarar FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, men felanmälningar som kommer in via kommunen vidarebefordras i detta fall direkt till deras felanmälan för hantering.

Vad händer när du felanmäler något som kommunen inte ansvarar för att åtgärda?

När det gäller ärenden som berör vägföreningar, samfälligheter, Eon, SL, Roslagsvatten, Armada eller liknande, så är det alltid bäst att försöka anmäla direkt till någon av dessa för en snabbare åtgärd.

 • Kommunen vidarebefordrar ärenden om det går att utreda vem som ansvarar för det.
 • Ärendehanteringstiden fördröjs vid vidarebefordran av ärendet, då det kan behövas utredningstid för att hitta rätt ansvarig.
 • Kommunen kan inte gå i god för att åtgärden görs.
 • Kommunen kan och får inte göra åtgärder på annans fastighet eller anläggning.

Jag har fått ett meddelande om att ärendet är avslutat, vad betyder det?

Vi har avslutat anmälan i vårt ärendesystem. Det betyder att felet ska vara åtgärdat enligt den entreprenören som ansvarar för att åtgärda just detta. Det kan även vara så att anmälan som gjorts berör någon annan väghållare eller någon annans anläggning och vi äger inte rätten att åtgärda felet. Vet vi vem som ansvarar, så vidarebefordrar vi ärendet till dem. Du som anmälare bör då även ha fått ett meddelande från kommunen om att detta sker.​

Felet jag anmälde är kvar, men finns inte kvar på kartan?

Ärenden kan vara avslutade av olika anledningar. Har du angett att du vill ha återkoppling via e-post eller sms, så bör du ha fått besked om varför ett ärende har avslutats. Har du inte begärt återkoppling, så har vi inte kunnat meddela varför ärendet har avslutats. Det kan röra sig om att felet är åtgärdat, inte finns på kommunal mark eller anläggning, utan tillhör en vägförening, Trafikverket, Eon eller någon annan ansvarig.

Återkoppling

Det är frivilligt att begära återkoppling och du bestämmer själv om du vill skriva in dina kontaktuppgifter. Detta händer när du begär återkoppling via sms eller e-post:

 1. Bekräftelsesvar på att ärendet har kommit in i systemet genereras automatiskt.
 2. När ärendet avslutas genereras att automatiskt svar om detta.
 3. Enbart i de ärenden, som kräver mer information från anmälaren eller förtydligande information om vad som hänt i ärendet, skickas kompletterande kommunikation från en entreprenör eller handläggare.

Personuppgifter - GDPR

Vid handläggning av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR. På datainspektionens webbplats får du veta mer.

Så arbetar Österåkers kommun med behandling av personuppgifter
Datainspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Senast uppdaterad:
måndag 28 maj 2018