Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Cykling och cykelvägar

Avstånden inom Österåker är ganska korta och det finns goda möjligheter att cykla. Det är också förmånligt att cykla. Jämfört med andra transportmedel är cykeln både billigare och bättre för miljön.

Synpunkter och felanmälan

Du kan hjälpa oss att förbättra våra gång- och cykelvägar, genom att felanmäla eller skicka in synpunkter via vår felanmälan.

Klicka på länken, lämna en synpunkt eller gör en felanmälan. Använd kategori "Cykel":

Gör felanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gå vidare till sidan med information om hur du använder felanmälan eller lämnar synpunkter:

Läs om felanmälan

Cykelkarta

Cykelkartan för 2018/2019, visar kommunens cykelbanor, cykelparkeringar och cykelpumpar. Den finns att ladda ner som pdf.

Cykelkartan 2018/2019PDF

Plan för gångvägar och cykelvägar

Kommunens Gång- och cykelplan antogs i september 2008. Omarbetningar av den görs med jämna mellanrum. Senaste uppdateringen gjordes 2015 och visar även utbyggnadsplan för 2016-2013. Gång- och cykelplanen ska visa på riktlinjer för hur nätet för gångvägar och cykelvägar ska göras trafiksäkert och attraktivt. Planen ska även fungera som stöd vid planering och utbyggnad av gång- och cykelvägnätet.

Målet är att det ska vara möjligt att nå kommunens olika delar på ett trafiksäkert sätt genom sammanhängande gång- och cykelvägar.

  • Andelen cykelresor i Österåker ska öka
  • Trafiksäkerheten för gående och cyklister ska förbättras.
  • Andelen olyckor med oskyddade trafikanter ska minska

Regional cykelplan

Inom delprojektet SATSA II har en regional cykelplan tagits fram. Det är många kommuner inom Stockholms län som samverkar i projektet, även Österåkers kommun. För att främja framtida arbetspendling med cykel mellan Åkersberga - Täby och sedan vidare mot Stockholm, så arbetar vi tillsammans med övriga kommuner för att försöka nå fram till en lösning.

Kommunala cykelstråk

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra de kommunala cykelstråken. Bland annat så får delar av det befintliga cykelvägnätet ny beläggning, ny belysning och cykelvägvisning. Prioritering görs där behoven är störst.

Har ni förslag på nya cykelvägar och cykelparkeringar så lämna gärna en synpunkt i vår felanmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tryggare cykel med hjälm

Många cykelolyckor som sker är singelolyckor. För att skydda dig själv är det bra att använda hjälm. För alla barn under femton år, är det dessutom lag på att använda hjälm. Det gäller även barn som blir skjutsade på cykel eller i cykelkärra.

Små barn får lov att cykla på trottoaren

Från och med den 1 oktober 2014 är det tillåtet för barn upp till åtta år att cykla på gångbanan om cykelbana saknas. Det är en ändring som gjorts i trafikförordningen, "12 a § Vid färd med cykel får barn till och med det år de fyller åtta år använda gångbana om cykelbana saknas. Förordning (2014:1044)".

Barn som är äldre än åtta år och vuxna måste även i fortsättningen cykla på vägen när cykelbana saknas

Lär barnen gå eller cykla till skolan

Här kan du få hjälp med argument till varför barnen ska gå och cykla till skolan:

Argument, varför barnen ska gå eller cykla till skolanPDF

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Senast uppdaterad:
fredag 17 augusti 2018