Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vårens asfalteringsarbeten

Under våren får några av kommunens gator ny beläggning. Arbetena utförs både på dagtid och under natten. Vid vägar där det inte finns så många boende görs arbetena nattetid för att störa trafiken så lite som möjligt. På vägar där det är fler boende genomförs arbetena på dagtid för att inte störa nattsömnen.

Vägar som får ny beläggning

Kommunen har ett underhålls- och beläggningsprogram där beläggningsarbeten som behöver utföras under kommande år planeras. Ibland kan större investeringar eller kommande byggprojekt påverka tidplanen för när en väg ska beläggas och arbetet kan skjutas fram på grund av kommande byggplaner.

Planerade arbeten under våren 2019

Arbeten nattetid:

Lennart Neckmans väg, Stationsvägen, Luffarbacken och Margretelundsvägen

Vägbanan kommer att fräsas och få ny beläggning. Eftersom dessa sträckor är trafikerade och har många leveranser till centrum så genomförs arbetet på natten.

Beläggningen på dessa vägar behöver underhållas eftersom det har bildats mycket hjulspår, potthål och vägarna dessutom är hårt trafikerade. Det är enbart beläggning på själva körbanan som kommer att göras. Det beror på att en större åtgärd kommer att ske i samband med det planprogram som nu tas fram för Åkersberga stad, centrumområdet, samt kommande detaljplaner.

Arbeten kommer att pågå i maj, cirka veckorna 20–23. Framkomligheten kommer att vara begränsad vid kortare tillfällen under byggtiden. 


Arbeten dagtid:

Skolvägen

Vägbanan kommer att fräsas och få ny beläggning. På vissa delar kommer även gångbanan att få ny beläggning.

Beläggningen underhålls eftersom den har mycket hjulspår och potthål. Större åtgärder kan komma att ske i samband med framtagande av ny detaljplan i området. 
Arbeten kommer att pågå i maj, cirka veckorna 19–21. Framkomligheten kommer under byggtiden att vara begränsad vid kortare tillfällen.

 

Margretelundsvägen (från Trälhavsvägen – Lerviksvägen)

En del av Margretelundsvägen kommer att fräsas och få ny beläggning. Sträckan är mellan cirkulationsplatsen vid Trälhavsvägen fram till Lerviksvägen. 

Beläggningen är dålig och det finns både körspår och potthål längs hela sträckan.
Arbeten kommer att pågå i maj, cirka veckorna 19–21. Framkomligheten kommer under byggtiden att vara begränsad vid kortare tillfällen.

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
onsdag 17 april 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 24 april 2019