Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Transportstrategi

Österåkers kommun tar fram en ny Transporstrategi för kommunen som ska visa vilken inriktning transportsystemet ska ha fram till år 2040

Strategin ska säkerställa att transportsystemet bidrar till ett hållbart och attraktivt samhälle med hänsyn till klimatet, miljön, människors hälsa, verksamheters möjlighet att finnas till med mera. Den samlar kommunens trafikfrågor och sätter dem i relation med andra intressen i kommunens utveckling.

Transportstrategin har samma tidshorisont som den kommande översiktsplanen, 2040, och dessutom en strukturblick bortom 2040 eftersom planeringen av infrastrukturen kräver det. Den tas fram parallellt med kommunens nya översiktsplan och väntas vara klar i slutet av 2016 och antas av politiken i början av 2017.

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
tisdag 16 februari 2016
Senast uppdaterad:
onsdag 1 februari 2017