Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Pollare i anslutning till Åkersberga centrum

Pollare i anslutning till Åkersberga centrum

Torget en bilfri plats

Vi har under en längre tid haft problem med biltrafik på torget i centrum trots att det varit skyltat fordonstrafik förbjuden. Nya grindar och pollare har monteras för att torget ska få vara en trygg och bilfri plats för alla. 

Det är endast utryckningsfordon och driftentreprenörer som ska ha möjlighet att köra in på torget. För andra som har behov av att tillfälligt köra in på torget måste dispens sökas hos Väg- och trafikenheten. De gör en bedömning i varje enskilt ärende. Skicka din ansökan till: trafik@osteraker.se

I dag finns pollare, en slags trafikhinder, monterade i ingången från Stationsvägen och Bergavägen. Vid ingången från Lennart Neckmans väg finns låsta grindar och pollare. Pollare finns även vid ingången från Apoteksvägen.
Under pergolan vid Apoteksvägen har en bänk placerats som väntplats för färdtjänsten som har fått ytterligare en upphämtnings- och avlämningsplats på Apoteksvägen.

Vi ser fram emot ett tryggare torg för alla!

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
onsdag 6 april 2016
Senast uppdaterad:
måndag 9 januari 2017