Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Svinningevägen får nya hastighetsgränser

Österåkers kommun och Trafikverket genomför gemensamt en förändring av hastighetsgränserna på Svinningevägen. De nya hastighetsgränserna 60 och 40 kilometer i timmen gäller från den 31 augusti.

För att skapa en säkrare och tryggare miljö för gående, cyklister och fordonsförare görs förändringar av hastighetsgränserna på Svinningevägen mellan Vaxholmsvägen (väg 274) och Roslagsvägen (väg 276).

Längs den nybyggda gång- och cykelvägen införs 60 kilometer i timmen istället för 70 kilometer i timmen som gällde tidigare. Vid gränsen för tätbebyggt område (strax söder om Täppans väg) införs 40 kilometer i timmen. Detta för att markera en förändring från landsbygdsväg till tätort och skapa bättre förutsättningar för Åkersberga att kunna utvecklas västerut.

Förändringen är beslutad av Länsstyrelsen och kommunens trafiknämnd (byggnadsnämnden). Trafikverkets och kommunens entreprenörer kommer att montera de nya vägmärkena i anslutning till den 31 augusti.

På bilden syns de nya hastighetsgränserna färgmarkerade längs Svinningevägen (väg 1004). Grön avser 60 kilometer i timmen och rosa 40 kilometer i timmen. Den neongröna sträckan avser befintlig hastighet, 30 kilometer i timmen med anledning av närliggande skola.

Frågor hänvisas till trafik@osteraker.se

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
fredag 26 augusti 2016
Senast uppdaterad:
fredag 9 december 2016