Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Roslagsbanan byggs ut

Nordostkommunerna i Stockholmsregionen växer kraftigt. Antalet resenärer ökar och därför förstärker SL Roslagsbanans kapacitet.

För att kunna utöka trafiken på Roslagsbanan behöver stora delar av banan byggas ut med dubbelspår. Med dubbelspår kan tågen mötas på fler ställen och trafiken blir mindre störningskänslig. Det innebär att trafiken snabbt kan komma tillbaka på tidtabell efter en störning. SL rustar även upp stationer och befintliga vagnar, upphandlar nya tåg och bygger en ny depå i Molnby norr om Vallentuna. Flera korsningar byggs om till planskilda korsningar. En ny station med tillhörande resecentrum byggs i Arninge.

I upprustningen ingår även bullerskyddsåtgärder samt förbättrad säkerhet och tillgänglighet längs hela Roslagsbanan.

Tågen ska gå på broar

För många som idag åker bil till exempelvis Kanalstaden, Tuna och Österskär är det Båthamnsvägens spåröverfart som gäller. För att öka säkerheten och möjliggöra för tätare trafik, behöver den ersättas av en helt ny planskild korsning där tågen går på broar.

Den nya korsningen byggs vid Rallarvägen, invid McDonald’s. Biltrafiken kommer där att via en ny rondell gå under Roslagsbanan vidare till Sågvägen. Längre fram kommer den nya infarten från Rallarvägen att förlängas och bli en helt ny infartsled till kommande Västra Kanalstaden. Bilöverfarten vid Båthamnsvägen kommer att stängas.

På Österskärsgrenen byggs också en planskild korsning (innebär att vägen alternativt järnvägen går på bro) vid Rydbokrossen för att öka trafiksäkerheten. 

Åkersberga station byggs om

Åkersberga station får ett tredje spår. Det gör att SL har möjlighet att vända tåg i Åkersberga och trafiken blir mindre störningskänslig. Stationen får en ny bredare mittplattform med tak och plattformarna förlängs.

Under 2019–2020 byggs byggs en gångbro med trappor och hiss i stationens västra ände. I den östra änden görs spårövergången om till en säker övergång med så kallade chikaner, ”öar”, mellan bommarna. Där blir det också ramper upp till plattformarna. Spårövergången vid Luffarbacken byggs om till en övergång med bommar, medan den vid Neptunivägen stängs. När arbetena är klara kommer Järnvägsparken att både växa och förnyas.

Arbetena med att färdigställa nya Åkersberga station beräknas att fortsätta till och med 2020.

Begränsad trafik Österskär–Åkersberga 2019

När trafiken åter startade den 9 december 2018, var den något begränsad för dig som åker från Österskär och Tunagård. Det beror på att det kommer att vara enkelspårstrafik mellan Åkersberga och Åkers Runö tills den nya järnvägsbron på sträckan är färdigbyggd. Fler tåg kommer att behöva vända i Åkersberga för att tidtabellen på Österskärslinjen ska kunna hållas. Arbetena med järnvägsbroarna beräknas pågå under i stort sett hela 2019.

SL/Roslagsbanan räknar med att moderniseringen av Roslagsbanan pågår till år 2021.

Mer information

Under avstängningen sker arbeten även på andra sträckningar på Roslagsbanan. Du kan läsa allt om moderniseringen av hela Roslagsbanan på Roslagsbanans egen sajt.

Roslagsbanans information om de arbeten som utförs på Österskärslinjen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor?

Om arbetena med Roslagsbanan:
SL Kundservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Trafikfrågor (ej spårbunden) med anledning av ombyggnationerna:
Österåkers kommun via trafik@osteraker.se

Frågor om ersättningstrafik:
SL Kundservice 08-600 10 00, eller via sl.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
onsdag 16 maj 2018
Senast uppdaterad:
tisdag 18 juni 2019