Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Roslagsbanan byggs ut

Nordostkommunerna i Stockholmsregionen växer kraftigt. Antalet resenärer ökar och därför förstärker SL Roslagsbanans kapacitet.

För att kunna utöka trafiken på Roslagsbanan behöver stora delar av banan byggas ut med dubbelspår. Med dubbelspår kan tågen mötas på fler ställen och trafiken blir mindre störningskänslig. Det innebär att trafiken snabbt kan komma tillbaka på tidtabell efter en störning. SL rustar även upp stationer och befintliga vagnar, upphandlar nya tåg och bygger en ny depå i Molnby norr om Vallentuna.

I upprustningen ingår även bullerskyddsåtgärder samt förbättrad säkerhet och tillgänglighet längs hela Roslagsbanan. På Österskärsgrenen byggs också en planskild korsning (innebär att vägen alternativt järnvägen går på bro) vid Rydbokrossen för att öka trafiksäkerheten.

På Österskärslinjen har det tidigare byggts dubbelspår på sträckan mellan Åkersberga och Rydbo station. Nu återstår sträckan Hägernäs–Ullna kvarnväg med den nya stationen Arninge resecentrum. Det blir dock fortsatt enkelspår på sträckan mellan Viggbyholm och Hägernäs samt på en sträcka strax norr om Arninge resecentrum fram till Ullna kvarnväg/Rydbokrossen.

Åkersberga station byggs om

Österåkers kommun planerar att bygga om Åkersberga station och en ny järnvägsbro vid Rallarvägen ska ersätta korsningen vid Båthamnsvägen. Kommunens detaljplaner och SL:s järnvägsplan har varit ute på samråd under 2015 och mer information finns under planarbete och byggprojekt – pågående detaljplaner.

Pågående detaljplan för Åkersberga station

När utbyggnaden är färdig kommer Roslagsbanan ha högre kapacitet och vara mer trafiksäker. Dessutom kommer Åkersberga station att få en ny gestaltning och ett tredje spår för att kunna öka turtätheten på banan. Den pågående utbyggnaden av Roslagsbanan sker i flera etapper. Det är ett omfattande arbete som kommer att fortsätta fram till år 2021. De nya tågen levereras successivt fram till och med 2023.

Avstängningar under utbyggnaden

För att kunna genomföra utbyggnaden behövs periodvisa avstängningar av Roslagsbanan. Det innebär att tågtrafiken under vissa perioder kommer att vara förändrad från dagsläget och under vissa perioder vara avstängd helt.

  • Österskärslinjen och Kårstalinjen samt all tågtrafik på sträckan Djursholms Ösby – Roslags Näsby är avstängd helgen 7-8 januari samt 23 juni - t.o.m. 20 augusti. Anledningen är en omfattande ombyggnad vid Roslags Näsby station.
  • Österskärslinjen, hela linjen är avstängd 20 augusti - senast 9 december. Under denna period fortsätter spårarbetena för Österskärslinjen vid Roslags Näsby station. Vi planerar även att påbörja arbetet med en ombyggnad av Hägernäs station. Samtidigt sker förberedande arbeten inför dubbelspårsutbyggnaden på sträckan Hägernäs–Ullna kvarnväg/Rydbokrossen. Vid Rydbokrossen höjer vi säkerheten betydligt i samband med att vi bygger en planfri korsning så att trafiken i framtiden kan passera under järnvägen. Vi förbereder också för en ny station som i ett senare skede ska byggas vid Arninge resecentrum. Här planeras också för en ny bussterminal.
  • Österskärslinjen har ändrad tidtabell under 9 januari-23 juni
  • Under sommar/höst 2018 kommer Österskärslinjen att vara avstängd för att slutför arbetena.

Ersättningsbussar

Ersättningsbussar Österskärslinjen, linje 28
Bussar ersätter 23 juni-9 december 2017.

  • Linje 28B: Åkersberga – Hägernäs (Björnvägen) – Viggbyholm – Täby centrum
  • Linje 28 D: Täby centrum – Roslags Näsby – Lahäll – Djursholms Ekeby – Djursholms Ösby – Danderyds sjukhus
  • Linje 28L: Hägernäs (Pilotvägen) – Viggbyholm – Täby centrum – Roslags Näsby – Lahäll – Danderyds sjukhus
  • Linje 28M: Österskär – Åkersberga – motorvägen – Roslags Näsby trafikplats – Danderyds sjukhus
  • Linje 28R: Åkersberga – Åkers Runö – Täljö – Kulla vsk – Rydbo – Hägernäs (Hägernäsvägen) – Viggbyholm – Danderyds sjukhus


För information om upprustningen och kommande avstängningar läs på Stockholms läns landstings (SLL) sida om Roslagsbanan, länk hittar du under Mer information här intill. Mer information om ersättningstrafiken kommer att finnas på sl.se och i SL:s app.

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
torsdag 20 oktober 2016
Senast uppdaterad:
tisdag 20 juni 2017