Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

På cykel från Svinninge till Åkersberga

Nu påbörjas byggnationen av den del av gång- och cykelvägen som saknas kring vid Täljöviken.

Gång- och cykelvägen från Åkersberga längs Svinningevägen är färdig från Täljö Vägskäls rondellen ned till Täljöviken, där är den avslutad mot gatan. Från andra hållet är den nya gång- och cykelvägen färdigställd från Svinninge fram till Täljöviken. Den delen av gång- och cykelvägen som saknas däremellan och som ska byggas kring den kommande cirkulationsplatsen påbörjas nu. Den ingår i projektet utbyggnad av vägar i Täljöviken. Gång- och cykelvägen kommer att korsa över till östra sidan och ansluta mot den nybyggda gång- och cykelvägen från Svinninge på södra sidan av rondellen.

Det kommer att vara provisoriska omledningar av trafiken förbi när den nya cirkulationen skall byggas. Det är relativt stora och komplicerade markförstärkningar som skall göras vid cirkulationen så det kommer bli trångt och tämligen svårframkomligt. Det kommer att byggas övergångsställen vid Frejvägen och Belevägen. Övergångsstället vid Frejvägen kommer att ersättas under byggtiden av ett provisorium lite längre söderut för att inte komma i konflikt med planerade arbeten norr om Frejvägen.

Gång- och cykelvägen beräknas öppnas hösten 2017.

Redaktör:
trafik

Publicerad:
måndag 21 november 2016
Senast uppdaterad:
tisdag 22 november 2016