Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Överföringsledning längs Tråsättravägen

I februari påbörjas arbetet med att anlägga en överföringsledning för vatten och avlopp för de nya bostäderna i Valsjöskogen

Projektet omfattar i huvudsak nyläggning av överföringsledningar för vatten och avlopp ca 900m samt nyanläggning av en avloppspumpstation i syfte att förse den nya exploateringen i Valsjöskogen med kommunalt vatten och avlopp. I samband med ledningsdragningen skall 10 befintliga fastigheter längst Malmskogsvägen samt Kvarnstugebacken anslutas. Förberedelse för framtida utbyggnad av ledningsnät förberedas. Entreprenören som utför arbetet är Häv & Gräv i Östergötland AB. Beställare är Roslagsvatten AB.

Entreprenaden startar i februari och arbetet beräknas vara färdigt sommaren 2017. De påbörjas i södra delen där Tråsättravägen möter Margretelundsvägen och avslutas i norra delen ungefär vid Knipvägen. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Arbeten pågår måndag-torsdag 7-21 och sprängningsarbetena får utföras måndag-torsdag 7-16. 

Under arbetsperioden kommer delar av Malmskogsvägen vara avstängd, men det kommer alltid att finnas alternativa vägar in i området eftersom tillgängligheten till och från fastigheterna är mycket viktig. Skyltar med hänvisning kommer att finnas. .

Eftersom det kommer att pågå sprängarbeten ber vi om att respektera avspärrningar och hänvisningsskyltar. Sprängning kommer att bli aktuellt längst hela Malmskogsvägen och Kvarnstugebacken. Besiktning av de fastigheter som ligger in riskområdet för sprängning utföres av KMP konsult AB på uppdrag av Roslagsvatten AB.

  • För frågor om projektet: Projektledare Pauline Sandberg, Roslagsvatten  telefon 070-109 06 23 eller byggledare Pernilla Sjöman, telefon 070-364 09 85.
  • För frågor om anläggningsavgift: Anna Barouta, Roslagsvatten, telefon 08-540 835 00 eller via e-post nyanslutning@roslagsvatten.se

Redaktör:
trafik

Publicerad:
fredag 17 februari 2017
Senast uppdaterad:
onsdag 26 juli 2017