Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Nytt bostadsområde och infartsvägar byggs i Bergsättra.

Skanska Boklok kommer att bygga ett nytt bostadsområde i Bergsättra. I samarbete med Österåkers kommun påbörjas nu byggandet av infartsvägar till området.

Byggande av vägar

Österåkers kommun, i samarbete med Boklok, kommer att anlägga infartsväg till det nya bostadsområdet som byggs i Bergsättra, vid gamla Bergsättraskolan. Infartsvägen kommer att förses med gångbana som leder upp till busshållplatsen på Söralidsvägen. I samband med byggnationen kommer även återvändsgatorna på Vitfåravägen att byggas om till korsningar.

Byggande av bostäderna

Det är Skanska Boklok, som bygger de planlagda bostäderna i området.

Beräknad byggtid

Beräknad byggtid är 2019 – 2021. Under byggtiden kommer infartsparkeringen att vara stängd och gång- och cykeltrafik leds förbi arbetsplatsen

Detaljplan

Länk till Mer information om planenöppnas i nytt fönster

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
tisdag 24 september 2019
Senast uppdaterad:
tisdag 24 september 2019