Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ny gångbana Österskärsvägen

Österskärsvägen vägarbete

Bild från arbetet den 30 augusti 2019.

Österåkers kommun, väg- och trafikenheten, kommer att bygga ut gångbana längs med Österskärsvägen, sträckan Mikaelsvägen till Kvarnåsvägen.

Gångbanan kommer att bli 2,5 meter bred. På ett ställe kommer den att smalnas av till cirka 1 meters bred för att sedan återigen bli 2,5 meter. Gångbanan kommer att starta vid Kvarnåsvägen och avslutas med anslutning till befintlig gångbana vid Mikaelsvägen. Vid det signalreglerade övergångstället i höjd med Mikaelsvägen kommer ett farthinder att byggas. Österskärsvägen får även ny asfaltsbeläggning.

Även belysningen längs Österskärsvägen kommer också att bytas till led-belysning.

Arbetet beräknas vara klart före årsskiftet och under byggtiden kommer framkomligheten att vara begränsad.

Samtidigt pågår arbeten med att förbättra för gång- och cykeltrafikanter längs Österskärsvägens norra del. Läs mer om det arbetet här.

Kör försiktigt och visa hänsyn!

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
tisdag 20 augusti 2019
Senast uppdaterad:
fredag 30 augusti 2019