Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ny gångbana Österskärsvägen

Österåkers kommun, Väg- och trafikenheten, kommer att bygga ut gångbana längs med Österskärsvägen, sträckan Mikaelsvägen till Kvarnåsvägen.

Gångbanan kommer att bli 2,5 meter bred. På ett ställe kommer den att smalnas av till cirka 1 meters bred för att sedan återigen bli 2,5 meter. Gångbanan kommer att starta vid Kvarnåsvägen och avslutas med anslutning till befintlig gångbana vid Mikaelsvägen. Vid det signalreglerade övergångstället i höjd med Mikaelsvägen kommer ett farthinder att byggas.

Även belysningen längs Österskärsvägen kommer också att bytas till led.

Planerad byggstart är september 2019 och vi räknar med en byggtid på cirka 3 månader. 

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
fredag 5 juli 2019
Senast uppdaterad:
fredag 5 juli 2019