Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Grönt ljus för nya trafiklösningar

Nya trafiklösningar

Grönt ljus för nya trafiklösningar. De närmaste åren präglas av många stora trafikprojekt i Österåkers kommun och 2014 är inget undantag. Framkomlighet i Åkersbergas centrala delar är en prioriterad fråga och lösningar är på väg för såväl bilister som kollektivresenärer, cyklister och gångtrafikanter.

Just nu ser kommunen över möjligheterna att utveckla områdena kring Åkersberga centrum, vid kanalen och stationen. Visionen är att centrala Åkersberga ska utvecklas till en trygg, attraktiv, stadsmässig och modern småstad. — Vår ambition är att utveckla, försköna och förtäta de centrala delarna av Åkersberga med attraktiva bostäder, rekreation och handel. Med en ökande befolkning krävs det också att vi gör förbättringar och kapacitetshöjningar av infrastrukturen, säger Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman (M).

Förbättra flödet på väg 276

Nya lösningar för framkomlighet är prioriterade och en viktig del i arbetet är att förbättra flödet på väg 276. Slutmålet är en fyrfilig väg från cirkulationsplatsen vid Svinningevägen genom hela Åkersberga samt en helt ny cirkulationsplats vid korsningen väg 276 och Rallarvägen.

Samtidigt åtgärdas tunneln som går genom Åkersberga för att möjliggöra dubbla filer åt båda håll. Avstängningar och begränsningar i trafiken kommer att annonseras i god tid genom skyltar på plats och på kommunens webbplats, osteraker.se/tunnel.

Anpassningar till den ökande tågtrafiken

Rallarvägen kommer inom några år att byggas om till Österskärs huvudinfart samt entré till framtida Kanalstaden. Detta sker genom en planskild korsning, där bilvägen läggs på ett skilt plan under Roslagsbanan. Detta blir nödvändigt när tågen börjar gå med högre turtäthet. Korsningen som idag finns vid Båthamnsvägen stängs då av. Preliminär byggstart blir under 2017. Nyligen påbörjade SL sitt arbete med att bygga dubbelspår för Roslagsbanan mellan Åkers Runö och Rydbo. För resenärerna innebär detta på sikt tätare turer med tåget och en mindre störningskänslig trafik. — Vi arbetar kraftfullt tillsammans med Trafikförvaltningen/SL för att kunna erbjuda en attraktiv kollektivtrafik, men samtidigt inte försämra framkomligheten för de som behöver bilen i vardagen, säger Anna Anderman, väg- och trafikchef i Österåkers kommun.

Satsning på cykelvägar

Österåkers kommun genomför också en stor satsning på cykelvägar. Arbete pågår för att knyta ihop kommunens olika delar med gång- och cykelstråk, bland annat till Domarudden, mellan färjan och torget på Ljusterö, utmed Svinningevägen och i anslutning till skolor, för att skapa säkrare skolvägar. Men störst är arbetet med Åkersbergastråket - ett cykelstråk som sträcker sig från centrala Åkersberga via Täljö och Rydbo vidare till Täby. Cykelstråket är en del av en regional cykelplan som tagits fram i samarbete mellan Trafikverket och kommunerna i Stockholms län. Genom cykelstråket hoppas man kunna erbjuda snabbare och säkrare cykelstråk över kommungränserna så att fler kan arbetspendla med cykel. — Vi har ett tydligt fokus på att få vardagsresorna att fungera på att bra sätt, det vill säga en attraktiv kollektivtrafik och att den korta resan med fördel görs till fots eller med cykel, säger Anna Anderman.

Redaktör:
trafik

Publicerad:
tisdag 17 juni 2014
Senast uppdaterad:
måndag 25 april 2016