Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Etapp 2 av Margretelundsvägens gång- och cykelväg

Nu börjar arbetet med detaljplan för Margretelundsvägen gång- och cykelväg etapp 2

Gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen är en prioriterad skolväg och en viktig del i cykelplanen. Den totala sträckan av gång- och cykelvägen kommer att bli cirka 4,5 kilometer lång när den är klar och sträcka sig från Päronkröken till Isättraviksvägen. Gång- och cykelvägen är uppdelad i 4 etapper, där etapp 1 byggdes klart 2012 och går från Päronkröken till Gröndalsvägen. Den aktuella sträckan, etapp 2, som startas 2017 ansluter till den första etappen och går från Gröndalsvägen till Gårdslötsvägen. Projektet startar i februari 2017 med inmätningar och geotekniska provtagningar. Det är Ramböll AB som är kommunens projektör för uppdraget. Samtidigt som förprojekteringen pågår för gång- och cykelbanan kommer Margretelundsvägens status och kondition utredas, därför kommer provtagningar även göras för vägbanan.

Gång- och cykelvägen är föreslagen att ligga på sydöstra sidan av Margretelundsvägen och får även belysning. Först skall en detaljplan tas fram. Förprojektering och utredningar för detaljplanen kommer att pågå under 2017. Detaljplanen beräknas vinna laga kraft våren 2018 för att sedan projekteras och byggas 2019. Efter etapp 2 kvarstår två etapper, etapp 3 som går från Gårdslötsvägen till Flaxenviksvägen och etapp 4 som går från Flaxenviksvägen till befintlig gång- och cykelväg vid Härsbackavägen. Dessa etapper ligger längre fram i kommunens budgetplanering och det är för tidigt att säga exakt när de kommer att kunna anläggas.

Vid frågor kontakta Väg- och trafikenheten.

Redaktör:
trafik

Publicerad:
måndag 30 januari 2017
Senast uppdaterad:
måndag 30 januari 2017