Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Bostäder byggs i Valsjöskogen

Detaljplanen Valsjöskogen har vunnit laga kraft och genomförandet har påbörjats. Det möjliggör en småskalig bostadsbebyggelse inom aktuellt område samtidigt som stora naturvärden för rekreation och friluftsliv bevaras

Detaljplanen möjliggör en småskalig bostadsbebyggelse inom det aktuella området samtidigt som stora naturvärden för rekreation och friluftsliv bevaras. Syftet är att skapa ett naturnära boende och en livsmiljö med möjlighet till rekreation och friluftsliv strax utanför dörren. Planområdet omfattar kvartersmark för bostäder i friliggande och sammanbyggda småhus, tomt för förskola samt naturmark. Området närmast Kolgärdet som har ett högt kultur- och naturvärde skyddas för att bevaras som friluftsområde.

Byggandet av lokalgatan

Arbetet med att bygga den kilometerlånga lokalgatan in i området pågår. Lokalgatan har sin infart från Tråsättravägen. Den kommer att bli belyst samt få en gång- och cykelväg parallellt hela vägen. Ett torg med sittplatser, lek och grönt ingår i planen och placeras i den norra delen. En stor arkeologisk utgrävning har genomförts i området för att kunna genomföra utbyggnaden. Vägarbetena kommer att färdigställas under 2018.

Bostäder

NCC AB är upphandlade för att bygga vägen samt vatten- och avlopp. Nästa steg är att bostäderna börjar byggas i det norra området. Detta kommer att starta först under hösten 2018, med första inflyttning under 2019.

Arbetsplats, var försiktig

Då området fortfarande är en arbetsplats som kommer att hållas avstängt ber vi er att respektera detta. Det kan fortfarande pågå anläggningsarbeten med maskiner och sprängarbeten.

Vid frågor kontakta Väg- och trafikenheten.

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
måndag 28 september 2015
Senast uppdaterad:
torsdag 11 januari 2018