Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Båthamnsvägens ersättning

I samband med att Roslagsbanan byggs om för att möjliggöra tätare trafik, så byggs en ny planskild korsning som ersätter spåröverfarten vid Båthamnsvägen.

Syftet är att förbättra kommunikationerna i och omkring centrala Åkersberga genom nya trafiklösningar, vilket inkluderar en ny planskild korsning vid Roslagsbanan som ska ersätta den befintliga plankorsningen vid Båthamnsvägen. Roslagsbanan kommer att höjas upp och passera på bro över den nya entrégatan som leder söderut från väg 276 till Österskär och den framtida Kanalstaden.

I visualiseringen här ovanför kan du se en film i vilken du själv kan styra vad du ser genom att klicka och dra med musen i filmrutan.

Ta del av mer information om projektet

BygghandlingarPDF

Konstpolicy för Österåkers kommunPDF

Konstprogram Konsten till Båthamnsvägens ersättningPDF

Läs mer om Roslagsbanans utbyggnadöppnas i nytt fönster

Frågor och svar om Båthamnsvägens ersättning samt om Sågvägen

Aktuellt

Intresseanmälan för konstnärlig gestaltning
vid Båthamnsvägens ersättning

Österåkers kommun har nöjet att bjuda in konstnärer att inkomma med en intresseanmälan för uppdraget att utforma den nya genomfarten vid Österskärs, Kanalstadens och skärgårdens nya entré.

Projektet är ett samarbete mellan SL och Österåkers kommun. Kommunen står som huvudman liksom kommande ägare och förvaltare av konstverket.

Under våren 2019 kommer konstnärer, alternativt konstnärsteam, att ta fram skissförslag i ett parallellt skissuppdrag.

Här finns mer information för dig som är intresserad av uppdraget:
Projekttävling avseende gestaltning för Båthamnsvägens ersättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Varje anbudsgivare måste själv skapa ett konto i tendsign för att lämna ett anbud.)

Karta som visar Båthamnsvägens ersättning mellan Rallarvägen och Sågvägen.

Karta som visar Båthamnsvägens ersättning mellan Rallarvägen och Sågvägen.

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
måndag 26 november 2018
Senast uppdaterad:
onsdag 12 december 2018