Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Avstängningar på väg 276

Det sker just nu ett flertal arbeten längs väg 276 som är en statlig väg. Det innebär att det är Trafikverket som är väghållare och bestämmer när och hur avstängningar på vägen får ske.

Det sker just nu ett flertal arbeten längs väg 276, till exempel tillgänglighetsanpassning av busshållplatser, trafiksäkerhetsåtgärder vid Sjöbergsvägen och arbetet med tunneln. Väg 276 är en statlig väg. Det innebär att det är Trafikverket som är väghållare och bestämmer när och hur avstängningar på vägen får ske. Kommunen ska bli informerad och får komma med synpunkter, men har ingen rådighet över när och var Trafikverket stänger av. Vid två tillfällen under kort tid har det skett avstängningar i rusningstrafik, vilket har medfört långa köer och stor irritation. Det har skett en stor miss i kommunikationen mellan Trafikverket och deras entreprenör vid båda tillfällena, vilket har medfört att kommunen inte blivit informerad vid något av dessa tillfällen.

Trafikverket har tagit beslut om vilka tider som vägarbeten inte får bedrivas på de vägar där Trafikverket är väghållarmyndighet enligt följande:

276 Trafikplats Rosenkälla – Runö
Mot Stockholm Mån – Fre kl. 05:00 – 10:00
Från Stockholm Mån – Fre kl. 15.00 – 20.00
Söndag, helgdag och dag före sön- och helgdag Myndighetsbeslut

276 Runö – Roslags Kulla
Båda riktningar Mån – Fre kl. 05:00 – 10:00
Mån – Fre kl. 05:00 – 10:00

Söndag, helgdag och dag före sön- och helgdag Myndighetsbeslut
Källa: Trafikverket

Det betyder att avstängningar generellt inte får ske mot Stockholm, måndag - fredag 05:00 – 10:00 eller från Stockholm måndag – fredag 15.00 – 20.00. Det är detta beslut om tidsrestriktioner som kommunen står bakom och som ska gälla på väg 276.

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
fredag 20 november 2015
Senast uppdaterad:
fredag 3 juni 2016