Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Återställningsarbeten i Åsättra hamn – sista etappen

Österåkers kommun avslutar projektet med muddring av Åsättra under 2018. I den sista etappen kommer området för mudderupplaget att återställas. Arbetet beräknas starta under våren 2018.

Syftet med muddringsprojektet, att säkerställa fritt djup i farleden hela sträckan fram till Åsättra brygga, har nu nåtts. Åsättra bryggas roll som knutpunkt för skärgården har stärkts. Projektet har pågått sedan 2011 och har bestått av flera entreprenad delar där det under 2018 är dags att återställa området för mudderupplaget. Upplaget har stått och avvattnats fram till idag.

I återställningsarbetet ingår att i ordningställa området så att Västerudden förblir tillgänglig. Kommunen ska ta fram en återställningsplan som ska behandla hur marken skall återställas till naturmark med planteringar och växter. Återställningsplanen samt ett kontrollprogram för arbetena godkänns av markägare och Länsstyrelsen. Entreprenadarbetena beräknas genomförs under våren 2018 och vara helt avslutade under hösten.

Österåkers kommun vill tacka boende och resande vid Åsättra, som stått ut med all verksamhet, samt vägföreningen och fastighetsägare vilka i högsta grad har bidragit till att göra Åsättra muddringsprojekt möjligt.

Så länge staket och skyltar finns uppe får inte området beträdas, då det fortfarande finns risk för löst mudder i bassängen.

Upplysningar om djup i inseglingsrännan finns i UfS, Underrättelser för Sjöfarande. Länk till UFSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
trafik

Publicerad:
torsdag 19 januari 2017
Senast uppdaterad:
torsdag 11 januari 2018