Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Återställningsarbeten i Åsättra hamn – sista etappen

Österåkers kommun avslutar projektet med muddring av Åsättra under 2018. I den sista etappen kommer området för mudderupplaget att återställas. Arbetet beräknas starta under våren 2018.

Syftet med muddringsprojektet

Är att säkerställa fritt djup i farleden hela sträckan fram till Åsättra brygga, vilket nu har nu uppnåtts. Åsättra bryggas roll som knutpunkt för skärgården har stärkts. Projektet har pågått sedan 2011 och har bestått av flera entreprenad delar där det under 2018 är dags att återställa området för mudderupplaget. Upplaget har stått och avvattnats fram till idag.

Återställningsarbetet

I återställningsarbetet ingår att i ordningställa området så att Västerudden förblir tillgänglig. Kommunen ska ta fram en återställningsplan som ska behandla hur marken skall återställas till naturmark med planteringar och växter. Återställningsplanen samt ett kontrollprogram för arbetena godkänns av markägare och Länsstyrelsen. Entreprenadarbetena beräknas genomförs under våren och hösten 2018.

Kontaktpersoner

SVEAB är upphandlad entreprenör för arbetena och kommer att etablera sig på plats i Åsättra under april månad. Platschef för arbetena är Fredrik Almgren.

Hela Västerudden kommer att betraktas som en arbetsplats så länge anläggningsarbetena pågår. Staketet kommer att finnas kvar så länge det inte hindrar arbetena. Det finns fortfarande risk för löst mudder i upplagsytan så området får ej beträdas. Det är strängt förbjudet att gå in på arbetsplatsen utan att anmäla sig och ha skyddsutrustning på, detta på grund av säkerheten. Kontakta platschef Fredrik Almgren tel: 070-4587680, alternativt byggledare Göran Schnitzler tel: 070-3123149, för närmare information.

Tack!

Österåkers kommun vill tacka boende och resande vid Åsättra, som stått ut med all verksamhet, samt vägföreningen och fastighetsägare vilka i högsta grad har bidragit till att göra Åsättra muddringsprojekt möjligt.

Underrättelser för Sjöfarande

Upplysningar om djup i inseglingsrännan finns i UfS, Underrättelser för Sjöfarande. Länk till UFSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
torsdag 19 januari 2017
Senast uppdaterad:
fredag 6 april 2018