Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Återställningsarbeten i Åsättra hamn – sista etappen

Österåkers kommun avslutar projektet med muddring av Åsättra under 2017. I den sista etappen kommer området för mudderupplaget att återställas. Arbetet beräknas starta under hösten.

Syftet med muddringsprojektets, att säkerställa att farleden har fritt djup hela sträckan fram till Åsättra brygga, har nu nåtts. Åsättra bryggas roll som knutpunkt för skärgården har stärkts. Projektet har pågått sedan 2011 och har bestått av flera entreprenaddelar där det nu hösten 2017 är dags att återställa området för mudderupplaget. Upplaget har stått och avvattnas fram till idag.

I återställningsarbetet ingår att iordningställa området så att Västerudden förblir tillgänglig. Kommunen ska ta fram en återställningsplan som ska behandla hur marken skall återställas till naturmark med planteringar och växter. Återställningsplanen samt ett kontrollprogram för arbetena godkänns av markägare och länsstyrelsen. Framtagande samt godkännandet av återställningsplanen och kontrollprogrammet pågår. Planen är att entreprenadarbetena genomförs under hösten 2017 och ska vara avslutade vid årsskiftet.

Österåkers kommun vill tacka boende och resande vid Åsättra, som stått ut med all verksamhet, samt vägföreningen och fastighetsägare vilka i högsta grad har bidragit till att göra Åsättra muddringsprojekt möjligt.

Det skall beaktas att så länge staket och skyltar finns uppe får inte området beträdas, då det fortfarande finns risk för löst mudder i bassängen.

Upplysningar om djup i inseglingsrännan finns i UfS, Underrättelser för Sjöfarande. Länk till UFSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
trafik

Publicerad:
torsdag 19 januari 2017
Senast uppdaterad:
fredag 20 januari 2017