Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Arbeten på väg 276

Arbeten på väg 276

Arbeten pågår för att öka framkomligheten på väg 276. Bland annat breddas vägen, som ska få två körfält i varje riktning mellan Söralidsvägen och Margretelundsvägen/Norrgårdsvägen. En ny cirkulationsplats byggs också i korsningen mellan väg 276 och Sockenvägen

På väg 276 genom Åkersberga bildas köer i rusningstid. Trafikarbeten genomförs kontinuerligt för att öka framkomligheten och minska köerna. Vägen har breddats och fått två körfält i varje riktning mellan Svinningevägen och Margretelundsvägen/Norrgårdsvägen, även tunneln genom Åkersberga har reparerats och fått två körfält. En ny cirkulationsplats har byggts i korsningen mellan väg 276 och Rallarvägen.

Trafikverket är väghållare och ansvarar även för arbetena på väg 276.

Cirkulationsplats vid väg 276 och Sockenvägen

Under 2016 påbörjades detaljplanering av en ny cirkulationsplats vid väg 276 och Sockenvägen. Beräknad byggstart är i början av 2018 och arbetet planeras att färdigställas under sen höst/vinter 2018.

Huvudman för projektet är Trafikverket.

Breddning av väg 276

Väg 276 planeras att breddas mellan Söralidsvägen och Margretelundsvägen/Norrgårdsvägen och få två körfält i varje riktning. Preliminär tidplan innebär att projektering påbörjas under våren 2018. Planerad byggstart är våren 2019, med färdigställande under samma år.

Huvudman för projektet är Trafikverket.

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
onsdag 23 augusti 2017
Senast uppdaterad:
tisdag 2 oktober 2018