Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Arbeten på Österskärsvägen

När de pågående byggnationerna vid Östra Kanalstaden närmar sig sitt slut, påbörjas arbetet med att skapa sammanhängande gång- och cykelstråk samt säkra passager.

Säkrare passager för gående och cyklister

Entreprenören Markax AB påbörjar veckan efter påsk arbetet med att skapa sammanhängande gång- och cykelstråk samt säkra passager över Österskärsvägen till och från Östra Kanalstaden. I arbetet ingår även ny asfalt på Österskärsvägen.

Beräknad arbetstid och etapper

Hela arbetet beräknas vara färdigt i slutet av oktober 2019. Arbeten kommer att utföras på och invid Österskärsvägen mellan Industribron och Saturnusvägen. Arbetet kommer att göras i sex olika etapper.

  • Etapp 1 och 2: De två första etapperna är ny gång- och cykelväg på den östra sidan av Österskärsvägen, då kommer gående och cyklister vara hänvisade till andra sidan, förbi idrottsplatsen och de nya husen.
  • Etapp 3: I den tredje etappen så kommer ett körfält att vara stängt på Österskärsvägen, detta för att det på ett säkert sätt ska gå att arbeta med bland annat övergångsställen.
  • Etapp 4: Den fjärde etappen är arbeten utanför Åkersberga IP (den västra sidan av vägen), där man kommer fortsätta med gångbana och kantsten längs Österskärsvägen.
  • Etapp 5: Arbetets femte etapp kommer att vara gång- och cykelvägen på den östra sidan mellan Kungsängsvägen och Västra Banvägen.
  • Etapp 6: Därefter avslutas arbetet med den sjätte och sista etappen som är arbeten med övergångsställen i korsningen Västra Banvägen och Österskärsvägen.

För att arbetsmiljön ska vara trygg och säker så kommer ett körfält att vara avstängt under denna period och det körfält som är öppet kommer att regleras med trafikljus. Trafikljusen behövs då arbetet kommer att göras i kurvan där sikten genom arbetsområdet är begränsad.

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
onsdag 17 april 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 24 april 2019