Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Arbeten längs Sjökarbyvägen

Karta

Sommaren 2018 färdigställs byggandet av den ny gång- och cykelväg längs Sjökarbyvägen.

Österåkers kommun arbetar med att bygga en gång- och cykelväg längs Sjökarbyvägen. Arbetet berör sträckan från Murkelvägen till väg 276, Roslagsvägen. Gång- och cykelvägen byggs mellan Getingvägen 1 och Spinnarvägen, där den ska kopplas samman med den befintliga gång- och cykelvägen. I samband med det rustas även vägen upp med ny asfalt och belysning.

Entreprenören, Sveab, sköter ombyggnationen. Återstående moment är asfaltering av körbanan, belysnings- och justeringsarbeten som inte kunnat slutföras på grund av omständigheter som till exempel väderförhållanden.

Arbetena förväntas fortgå till sommaren. Under byggtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet längs Sjökarbyvägen.

Har ni några frågor mejla oss på: trafik@osteraker.se

Visa hänsyn och kör lugnt!

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
tisdag 9 maj 2017
Senast uppdaterad:
måndag 29 januari 2018