Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Arbeten längs Sjökarbyvägen

Karta

Nu påbörjas byggandet av en ny gång- och cykelväg längs Sjökarbyvägen.

Från vecka 19, i början på maj, så kommer Österåkers kommun påbörja arbetet med att bygga en gång- och cykelväg längs Sjökarbyvägen. Arbetet berör sträckan från Murkelvägen till väg 276, Roslagsvägen. Gång- och cykelvägen byggs mellan Getingvägen 1 och Spinnarvägen, där den ska kopplas samman med den befintliga gång- och cykelvägen. I samband med det rustas även vägen upp med ny asfalt och belysning.

Entreprenören, Sveab etablerar sig i början på maj. Därefter påbörjas arbetena som beräknas vara klara senast vintern 2017 beroende på väderförhållandena och med undantag för eventuellt slitlager. Under byggtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet längs Sjökarbyvägen.

Har ni några frågor mejla oss på: trafik@osteraker.se

Visa hänsyn och kör lugnt!

Redaktör:
trafik

Publicerad:
tisdag 9 maj 2017
Senast uppdaterad:
torsdag 8 juni 2017