Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Aktuella trafikprojekt

På den här sidan kan du läsa om aktuella och planerade arbeten som kan påverka framkomligheten på kommunens gator och vägar.

 • Trafiksäkerhetshöjande arbeten vid Sjökarbyskolan
  I september påbörjas ett arbete med att anlägga en ny avlämningsficka och att flytta den befintliga busshållplatsen vid Sjökarbyskolan.
 • Roslagsbanan byggs ut
  Nordostkommunerna i Stockholmsregionen växer kraftigt. Antalet resenärer ökar och därför förstärker SL Roslagsbanans kapacitet.
 • Trafikutredning på Ljusterö
  Österåkers kommun genomför för närvarande en trafikutredning på Ljusterö för att identifiera brister och problem med trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet för alla trafikanter. Utredningen planeras att vara klar senare under 2018.
 • Åtgärdsvalsstudie väg 276
  Väg 276, Roslagsvägen, är en statlig väg och sköts av Trafikverket. Under 2017 har Österåkers kommun tillsammans med Trafikverket arbetat med att ta fram en studie med förslag på åtgärder för väg 276 utifrån ett fokus på framkomlighet och trafiksäkerhet. Arbetet fortsätter under 2018.
 • Trafikverkets arbete med Kulla vägskäl
  Trafikverket avser att genomföra en del åtgärder vid Kulla vägskäl vid korsningen mellan väg 274 Vaxholmsvägen och väg 1004 Svinningevägen.
 • Arbeten på väg 276
  Arbeten pågår för att öka framkomligheten på väg 276. Bland annat breddas vägen, som ska få två körfält i varje riktning mellan Söralidsvägen och Margretelundsvägen/Norrgårdsvägen. En ny cirkulationsplats byggs också i korsningen mellan väg 276 och Sockenvägen
 • Återställningsarbeten i Åsättra hamn – sista etappen
  Österåkers kommun avslutar projektet med muddring av Åsättra under 2018. I den sista etappen kommer området för mudderupplaget att återställas. Arbetet beräknas starta under våren 2018.
 • På cykel från Svinninge till Åkersberga
  Byggnationen av gång- och cykelvägen som saknas vid den nya cirkulationsplatsen i Täljöviken fortsätter fram till våren.
 • Svinningevägen får nya hastighetsgränser
  Österåkers kommun och Trafikverket genomför gemensamt en förändring av hastighetsgränserna på Svinningevägen. De nya hastighetsgränserna 60 och 40 kilometer i timmen gäller från den 31 augusti.
 • Torget en bilfri plats
  Vi har under en längre tid haft problem med biltrafik på torget i centrum trots att det varit skyltat fordonstrafik förbjuden. Nya grindar och pollare har monteras för att torget ska få vara en trygg och bilfri plats för alla. 

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Senast uppdaterad:
tisdag 2 oktober 2018