Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Aktuella trafikprojekt

På den här sidan kan du läsa om aktuella och planerade arbeten som kan påverka framkomligheten på kommunens gator och vägar.

 • Planering av ny gång- och cykelbana längs Söralidsvägen
  Information om planering av gång- och cykelbana längs med Söralidsvägen sträckan Muskötvägen-Svartfåravägen
 • Förbättra framkomligheten Sågvägen- Båthamnsvägen
  Österåkers kommun kommer under mitten av november påbörja ett arbete med att förbättra framkomligheten i korsningen Sågvägen-Båthamnsvägen.
 • Nytt bostadsområde och infartsvägar byggs i Bergsättra.
  Skanska Boklok kommer att bygga ett nytt bostadsområde i Bergsättra. I samarbete med Österåkers kommun påbörjas nu byggandet av infartsvägar till området.
 • Kustinspirerade konstverk till centrala Österåkers entré
  David Svensson och Aaro Fahlsten är vinnarna av projekttävlingen att konstnärligt gestalta en ny entré till centrala Åkersberga, Kanalstaden, Österskär och skärgården. Den 27 juni inleddes det konstnärliga uppdraget och trafiklösningen beräknas vara klar under våren 2020.
 • Arbeten på Österskärsvägen
  När de pågående byggnationerna vid Östra Kanalstaden närmar sig sitt slut, påbörjas arbetet med att skapa sammanhängande gång- och cykelstråk samt säkra passager.
 • Båthamnsvägens ersättning
  I samband med att Roslagsbanan byggs om för att möjliggöra tätare trafik, så byggs en ny planskild korsning som ersätter spåröverfarten vid Båthamnsvägen.
 • Gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen
  Margretelundsvägen är en viktig skolväg och ett led i utbyggnaden för att binda ihop cykelstråket mellan Skärgårdsstad och Åkersberga.
 • Roslagsbanan byggs ut
  Nordostkommunerna i Stockholmsregionen växer kraftigt. Antalet resenärer ökar och därför förstärker SL Roslagsbanans kapacitet.
 • Åtgärdsvalsstudie väg 276
  Väg 276, Roslagsvägen, är en statlig väg och sköts av Trafikverket. Österåkers kommun tillsammans med Trafikverket arbetat med att ta fram en studie med förslag på åtgärder för väg 276 utifrån ett fokus på framkomlighet och trafiksäkerhet.
 • Trafikverkets arbete med Kulla vägskäl
  Trafikverket avser att genomföra en del åtgärder vid Kulla vägskäl vid korsningen mellan väg 274 Vaxholmsvägen och väg 1004 Svinningevägen.
 • Arbeten på väg 276
  Arbeten pågår för att öka framkomligheten på väg 276. Bland annat breddas vägen, som ska få två körfält i varje riktning mellan Söralidsvägen och Margretelundsvägen/Norrgårdsvägen. En ny cirkulationsplats byggs också i korsningen mellan väg 276 och Sockenvägen

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Senast uppdaterad:
onsdag 18 december 2019