Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Aktuella trafikprojekt

På den här sidan kan du läsa om aktuella och planerade arbeten som kan påverka framkomligheten på kommunens gator och vägar.

 • Arbeten på Österskärsvägen
  När de pågående byggnationerna vid Östra Kanalstaden närmar sig sitt slut, påbörjas arbetet med att skapa sammanhängande gång- och cykelstråk samt säkra passager.
 • Vårens asfalteringsarbeten
  Under våren får några av kommunens gator ny beläggning. Arbetena utförs både på dagtid och under natten. Vid vägar där det inte finns så många boende görs arbetena nattetid för att störa trafiken så lite som möjligt. På vägar där det är fler boende genomförs arbetena på dagtid för att inte störa nattsömnen.
 • Arbeten på Runöbacken och Runvägen
  Information om entreprenadarbeten som väg- och trafikenheten på Österåkers kommun kommer att utföra på Runöbacken och Runvägen. Arbetena utföras av Peab Asfalt AB.
 • Båthamnsvägens ersättning
  I samband med att Roslagsbanan byggs om för att möjliggöra tätare trafik, så byggs en ny planskild korsning som ersätter spåröverfarten vid Båthamnsvägen.
 • Gång- och cykelväg längs Margretelundsvägen
  Margretelundsvägen är en viktig skolväg och ett led i utbyggnaden för att binda ihop cykelstråket mellan Skärgårdsstad och Åkersberga.
 • Arbeten på Långhundravägen
  Österåkers kommun höjer standarden på en del av Långhundravägen. Det ska byggas gång- och cykelväg samt förberedas för nya in- och utfarter för kommande verksamheter.
 • Roslagsbanan byggs ut
  Nordostkommunerna i Stockholmsregionen växer kraftigt. Antalet resenärer ökar och därför förstärker SL Roslagsbanans kapacitet.
 • Trafikutredning på Ljusterö
  Österåkers kommun genomför för närvarande en trafikutredning på Ljusterö för att identifiera brister och problem med trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet för alla trafikanter. Utredningen planeras att vara klar senare under 2018.
 • Åtgärdsvalsstudie väg 276
  Väg 276, Roslagsvägen, är en statlig väg och sköts av Trafikverket. Österåkers kommun tillsammans med Trafikverket arbetat med att ta fram en studie med förslag på åtgärder för väg 276 utifrån ett fokus på framkomlighet och trafiksäkerhet.
 • Trafikverkets arbete med Kulla vägskäl
  Trafikverket avser att genomföra en del åtgärder vid Kulla vägskäl vid korsningen mellan väg 274 Vaxholmsvägen och väg 1004 Svinningevägen.

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Senast uppdaterad:
torsdag 7 februari 2019