Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Trafik och gator

Vi arbetar för välfungerande vägar och kollektivtrafik. Det är viktigt eftersom trafiken berör oss alla varje dag. Trafikmiljön ska vara trygg och säker. Alla trafikanter ska ha en god tillgänglighet och framkomlighet. Vi bygger fler cykelvägar, förbättrar vår belysning och sköter underhåll av våra kommunala vägar.

Transportstrategi 2040

Kommunens kommande transportstrategi ska beskriva vision, mål och inriktning för transportsystemet i kommunen. Den är en sammanhållande strategi för hur transporterna ska utvecklas på ett hållbart sätt och bidra till ett attraktivt samhälle.
Transportstrategin beskriver transportsystemets utveckling och funktion med hänsyn till klimatet, miljön, människors hälsa, verksamheters möjlighet att finnas till med mera. Den samlar kommunens trafikfrågor och sätter dem i relation med andra intressen i kommunens utveckling.
Transportstrategin har samma tidshorisont som kommande översiktsplan, preliminärt år 2040, men då infrastrukturplanering kräver ett mycket långt perspektiv finns även en strukturutblick bortom 2040. Arbetet med transportstrategin pågår parallellt med arbetet att ta fram en ny översiktsplan. Arbetet beräknas vara klart i under 2017.

Trafikplan

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med Trafikverket och SL utarbetat ett förslag till trafikplan. Förslaget till Trafikplan 2010 antogs av Kommunfullmäktige. Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för en attraktiv och hållbar stadsutveckling. Det samhälle vi vill skapa ska vi med stolthet kunna lämna över till våra barn. Några delmål i trafikplanearbetet är minskad klimatpåverkan, förbättrad tillgänglighet för alla trafikanter och trafiksäkerhetsarbete med Nollvisionen som grund.

Olika ansvar för drift och underhåll

Ansvaret för drift, underhåll, belysning och trafiksäkerhetsåtgärder är fördelat på flera väghållare. Kommunen, vägföreningar, samfälligheter, fastighetsägare och Trafikverket sköter var och en sina respektive vägar och områden.

Trafikverket ansvarar för väg 276 och huvudvägarna på Ljusterö. De har delat ansvar med kommunen för Svinningevägen, Össebyvägen och Rydbovägen.
Vidare till Trafikverkets sidorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Armada sköter om skolor, skolområden och sina bostadsområden.
Vidare till Armadas felanmälan för skolområden och fastigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Aktuella trafikstörningar

Hos trafiken.nu kan du få mer information om aktuella trafikstörningar eller annan trafikinformation för Stockholmsområdet.
Aktuella trafikstörningar via trafiken.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Senast uppdaterad:
fredag 30 november 2018