Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vägsektioner och gaturum

Avsnittet Vägsektioner och gaturum innehåller anvisningar för planering av gator och vägar inom Österåkers kommun

I avsnittet finns anvisningar för dimensionering och utformning av gator och vägar, och en beskrivning med exempel på hur vägsektioner uppbyggda av moduler bör se ut i kommunen. Ett resonemang om hur vägsektioner tillsammans med sin omgivning skapar gaturum förs i avsnittet.

I arbetet med nya vägar och gator i kommunen ska kontakt med kommunen ske för att säkerställa att rätt vägsektion används.

Vägsektioner

Vägsektioner

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Senast uppdaterad:
torsdag 26 september 2019