Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Styrande dokument

Här finns de styrande dokument som gäller för Österåkers Tekniska handbok. För dokumenten anges grundförfattningen. Senaste utgåva med tillhörande revideringar gäller.

Det åligger varje projektör att använda sig av senaste utgåva, om annan utgåva används ska det särskilt överenskommas med ansvarig hos kommunen.

 • AB 04
 • ABT06
 • ABK09
 • AMA AF 12
 • AMA Anläggning 13
 • RA Anläggning 13
 • MER Anläggning 13
 • AMA EL 12
 • RA EL 12
 • AMA HUS 11
 • RA HUS 11
 • MER HUS 11
 • Revideringar och kompletteringar AMA -nytt
 • Svensk standard SS
 • Vägars och gators utformning, VGU 2015
 • Trafik för en attraktivare stad – Trast utgåva 2
 • Trafikplan, del 1 2010
 • Trafikplan, del 2 2010
 • RIBUSS 14
 • TRVK VÄG
 • TRVR VÄG
 • Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning 13, TDOK 2014:0245
 • TRVK APV
 • TRVR APV
 • TRVKB Bitumenbundna lager
 • TRVKB Obundna lager
 • TRVK Bro 11
 • TRVK Tunnel 11
 • TRVR Bro 11
 • TK Geo 13
 • TR Geo 13
 • Beläggning med plattor och marksten av betong; projekteringsanvisningar och rekommendationer, andra upplagan
 • Markstensbeläggningar för industriytor – Typfall och rekommendationer
 • Betong på mark. Platsgjutna lösningar
 • VMF, Vägmärkesförordningen
 • TrF, Trafikförordningen
 • Boverkets ”Tillgänglighet på allmänna platser” BFS 2011:5-ALM 2. Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader”.
 • Arbete på väg, SKL
 • Vägverkets ”Regler om vägmärken och trafik” Vägmarkeringsklass S 0,10 N
 • VVFS 2007:305
 • VVFS 2008:272
 • TSFS 2010:171
 • Trafikverkets ”Handbok vägmärken”, 2009:15
 • Ordningslagen (OL)
 • Renhållningslagen
 • Miljöbalken
 • Väglagen (VägL)
 • Kulturminneslagen
 • Arbetsmiljölagen (AML)
 • Fordonsslag och fordonsförordning (FL och FF)
 • Byggnads- och anläggningsarbete AFS 1999:3)
 • Järnvägslagen
 • Järnvägssäkerhetslagen
 • Ellagen
 • Elsäkerhetslagen
 • Plan- och bygglagen (PBL)
 • EBR KJ 41:15 ”Kabelförläggning max 145 kV”.

Service

Redaktör:
trafik

Senast uppdaterad:
fredag 22 september 2017