Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Teknisk handbok

Teknisk handbok är ett samlat dokument med regler för byggande, drift och underhåll i Österåkers kommun. Den vänder sig till alla som arbetar på kommunal mark.

Här finns krav och riktlinjer för det som gäller vid arbeten på offentliga platser, vägar, torg och parker inom Österåkers kommun. Den är ett komplement till allmänt kända branschöverenskommelser och regelverk. 

Handboken ska användas vid upprättande av bygghandlingar eller avtal som berör offentlig platsmark inom Österåkers kommun och ett särskilt godkännande krävs vid avvikelse från handbokens standard.

Handboken är framtagen av Samhällsbyggnadsförvaltningen. Den kommer att byggas upp och revideras efterhand och användaren ansvarar för att alltid kontrollera i Teknisk handbok innan handlingar upprättas eller arbete utförs.

Kontakta oss gärna om du har synpunkter eller frågor!

Teknisk handbok på dessa sidor är en revidering utifrån Teknisk handbok 2000-05-08, och är under uppbyggnad. Det kan innebära att kapitlet du söker kanske inte finns upplagt ännu, då hänvisar vi till Teknisk handbok 2000-05-08.

Redaktör:
trafik

Senast uppdaterad:
fredag 26 maj 2017