Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Planprocessen

När kommunen planlägger mark- och vattenområden med detaljplan följer man normalt en process med flera väl definierade skeden. Ett sådant skede är till exempel samrådet.

Förfarande

Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan standard-, utökat- eller samordnat förfarande. Valet av förfarande utgår från förutsättningarna i det enskilda ärendet, och regleras av plan- och bygglagens femte kapitel.

Dessa förfaranden gäller för förslag till detaljplaner som kommunen fattat beslut om att påbörja efter den 1 januari 2015. Om kommunen har fattat beslutet om att ta fram ett förslag till detaljplan före den 1 januari 2015 gäller normalt planförfarande eller enkelt planförfarande.

Mer information om planprocessens olika skeden kan läsas på Boverkets webbplats, se länk.

Redaktör:
Sara Hägg

Senast uppdaterad:
måndag 12 mars 2018